Tag: chứng chỉ đấu thầu

Kiến Thức Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Đấu Thầu

Các bước đấu thầu

Đấu Thầu Để có thể thực hiện một dự án thì bước đầu tiên và quan trọng nhất đó chính là Đấu thầu. Việc Đấu thầu thành công sẽ đưa dự án về tay cho Công ty và ngược lại. Chính vì vậy, nhân viên Đấu thầu có vai trò rất quan trọng đối với…

Khoá Học Đấu Thầu – Cấp Nhanh Chứng Chỉ Đấu Thầu Uy Tín

Học Luật Đấu Thầu

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CẤP CHỨNG CHỈ ĐẤU THẦU    Nếu bạn là cá nhân trực tiếp tham gia hoạt động đấu thầu thì hãy đến với lớp học Đấu thầu, cấp Chứng Chỉ Đấu Thầu theo Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, Nghị định 63/2014/NĐ-CP của chúng tôi.   B. NỘI DUNG HỌC…