Tag: chứng chỉ an toàn nhóm 6

Cấp Chứng Chỉ Huấn Luyện An Toàn Lao Động Nhóm 6

Huấn Luyện An Toàn Nhóm 6

Huấn luyện an toàn lao động nhóm 6 Hiện nay, vấn đề nâng cao nhận thức, củng cố kỹ năng để người lao động có thể  chủ động phòng ngừa các rủi ro trong quá trình làm việc được nhiều đơn vị, công ty, doanh nghiệp đặc biệt quan tâm. Theo Nghị định 46/2016/NĐ-CP thì…