Cấp Chứng Chỉ Huấn Luyện An Toàn Lao Động Nhóm 6

Huấn luyện an toàn lao động nhóm 6

Hiện nay, vấn đề nâng cao nhận thức, củng cố kỹ năng để người lao động có thể  chủ động phòng ngừa các rủi ro trong quá trình làm việc được nhiều đơn vị, công ty, doanh nghiệp đặc biệt quan tâm. Theo Nghị định 46/2016/NĐ-CP thì ngoài 4 nhóm đã được quy định tại Nghị đinh 44 sẽ có thêm 2 nhóm đối tượng cần thực hiện huấn luyện an toàn lao động. Trong đó, có chứng chỉ huấn luyện an toàn lao động nhóm 6 dành cho vệ sinh viên theo quy định tại điều luật 74 Luật an toàn, vệ sinh lao động.

 

Huấn luyện an toàn lao động nhóm 3

Cấp sổ huấn luyện an toàn nhóm 4

Chứng chỉ an toàn nhóm 5 y tế

 

Huấn Luyện An Toàn Nhóm 6
Huấn Luyện An Toàn Nhóm 6 dành cho Vệ Sinh Viên

 

Quy định về An toàn, vệ sinh viên

Chương trình huấn luyện an toàn lao động nhóm 6 ngoài nội dung huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo quy định thì các học viên tham gia còn được huấn luyện bổ sung về kỹ năng và phương pháp hoạt động của an toàn, vệ sinh viên.

Theo quy định tại Điều 74 của Luật An toàn vệ sinh lao động 2015, An toàn, vệ sinh viên:

 • Mỗi tổ sản xuất trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh có ít nhất một an toàn, vệ sinh viên kiêm nhiệm trong giờ làm việc.Người sử dụng lao động thành lập và ban hành quy chế hoạt động của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên khi đã thống nhất ý kiến với Ban chấp hành công đoàn cơ sở nếu cơ sở đã thành lập Ban chấp hành công đoàn cơ sở.
 • An toàn, vệ sinh viên là người lao động trực tiếp được người lao động trong tổ bầu ra, hiểu chuyên môn và kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động; gương mẫu trong việc chấp hành các quy định an toàn, vệ sinh lao động.
 • An toàn, vệ sinh viên hoạt động dưới sự quản lý và hướng dẫn của Ban chấp hành công đoàn cơ sở, dựa trên cơ sở quy chế hoạt động của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên; An toàn, vệ sinh viên phối hợp về chuyên môn, kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động trong quá trình thực hiện nhiệm vụ với người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động, người làm công tác y tế hoặc bộ phận y tế tại cơ sở.

Người lao động thuộc 1 trong 3 nhóm đối tượng nêu trên cần được đào tạo, tham gia huấn luyện an toàn lao động nhóm 6  và cấp chứng chỉ chứng nhận an toàn lao động.

Quyền và nghĩa vụ khi tham gia mạng lưới an toàn, vệ sinh viên

Nghĩa vụ của an toàn, vệ sinh viên

 • Đôn đốc, nhắc nhở, hướng dẫn mọi người trong phân xưởng chấp hành quy định về an toàn, vệ sinh lao động, bảo quản các thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân; nhắc nhở đội trưởng, tổ trưởng, quản đốc chấp hành quy định về an toàn, vệ sinh lao động theo đúng quy định;
 • Giám sát thực hiện tiêu chuẩn, quy trình, quy chuẩn, nội quy an toàn, vệ sinh lao động, phát hiện thiếu sót, vi phạm về an toàn, vệ sinh lao động, trường hợp mất an toàn, vệ sinh của máy, vật tư, thiết bị, chất và nơi làm việc;
 • An toàn, vệ sinh viên tham gia xây dựng kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động; tham gia hướng dẫn người lao động mới đến làm việc ở tổ các biện pháp làm việc an toàn đối với;
 • An toàn, vệ sinh viên kiến nghị với tổ trưởng hoặc cấp trên thực hiện đầy đủ các chế độ bảo hộ lao động, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động; đồng thời khắc phục kịp thời những mất an toàn, vệ sinh của máy, thiết bị, vật tư, chất và nơi làm việc;
 • An toàn, vệ sinh viên báo cáo tổ chức công đoàn hoặc thanh tra lao động khi phát hiện vi phạm về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc hoặc nếu mất an toàn của máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động kiến nghị với người sử dụng lao động không được khắc phục.
Xem thêm:  Học Chứng Chỉ An Toàn Hóa Chất Trên Toàn Quốc

Quyền của an toàn, vệ sinh viên

 • An toàn, vệ sinh viên được cung cấp thông tin đầy đủ về biện pháp mà người sử dụng lao động cần phải tiến hành để bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc;
 • An toàn, vệ sinh viên được dành thời gian làm việc để thực hiện các nhiệm vụ của an toàn, vệ sinh viên nhưng vẫn được trả lương cho và được hưởng phụ cấp trách nhiệm. Mức phụ cấp trách nhiệm do người sử dụng lao động và Ban chấp hành công đoàn cơ sở thống nhất và được ghi trong quy chế hoạt động của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên;
 • An toàn, vệ sinh viên có thể yêu cầu người lao động trong tổ ngừng làm việc để thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động nếu có nguy cơ trực tiếp gây sự cố, tai nạn lao động và An toàn, vệ sinh viên phải chịu trách nhiệm về quyết định đó;
 • An toàn, vệ sinh viên được học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phương pháp hoạt động.

Nội dung chương trình huấn luyện an toàn lao động nhóm 6

Chương trình huấn luyện an toàn lao động nhóm 6 tại VĐT&BDCBXD được thiết kế dựa trên yêu cầu và điều kiện thực tế của mỗi đơn vị, công ty và doanh nghiệp.

Một khóa huấn luyện an toàn lao động nhóm 6 bao gồm các nội dung cơ bản sau:

Kỹ năng và phương pháp hoạt động của an toàn, vệ sinh viên

 • Khái niệm, mục đích, ý nghĩa của an toàn viên, vệ sinh viên
 • Nguyên tắc tổ chức và tiêu chuẩn an toàn viên, vệ sinh viên
 • Quyền, nghĩa vụ và hoạt động của mạng lưới an toàn vệ sinh viên
 • Phương pháp, chế độ và nội dung sinh hoạt mạng lưới an toàn, vệ sinh viên

Nhận biết các yếu tố nguy hiểm, nội quy, biển báo, biển chỉ dẫn tại nơi làm việc

Kiểm tra kết thúc khóa huấn luyện an toàn lao động nhóm 6

 

Chứng Chỉ Huấn Luyện An Toàn Lao động Nhóm 6

 

Khóa huấn luyện an toàn lao động nhóm 6 tại VĐT&BDCBXD

Hiện nay, VĐT&BDCBXD tổ chức các khóa huấn luyện an toàn lao động nhóm 6, với các giảng viên, các chuyên gia dày dạn kinh nghiệm về an toàn lao động, vệ sinh lao có tâm huyết và học viên sẽ được cấp chứng chỉ an toàn lao động.

Xem thêm:  Chứng Chỉ Quản Lý An Toàn Lao Động Trong Xây Dựng

Nội dung khóa huấn luyện an toàn lao động nhóm 6 tại VĐT&BDCBXD:

 • Mục tiêu: Người lao động tham gia mạng lưới an toàn, vệ sinh viên ngoài nội dung huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động còn được huấn luyện bổ sung về kỹ năng và phương pháp hoạt động của an toàn, vệ sinh viên.
 • Huấn luyện lần đầu: Thời gian huấn luyện an toàn lao động nhóm 6 ít nhất là 4 giờ ngoài nội dung được giảng dạy về an toàn vệ sinh lao động
 • Huấn luyện khi chuyển đổi công việc: Những đối tượng đã tham gia huấn luyện an toàn lao động nhóm 6, khi chuyển đổi từ công việc này sang công việc khác có sự thay đổi về thiết bị, công nghệ cần được huấn luyện nội dung về an toàn vệ sinh lao động phù hợp.
 • Huấn luyện lại: Trường hợp cơ sở, đơn vị hoặc người lao động nghỉ làm việc trê 6 tháng thì trước khi trở lại làm việc, phải được huấn luyện lại các nôi dung theo quy định.
 • Huấn luyện định kì: Sau 2 năm định kì huấn luyện lại người lao động một lần. Người tham gia sẽ được đào tạo huấn luyện an toàn lao động nhóm 6 cũng như được cấp đổi chứng nhận huấn luyện mới.

Sau khi tham dự khóa huấn luyện an toàn lao động nhóm 6, được kiểm tra nếu đạt yêu cầu thì được cấp chứng nhận huấn luyện.

Việc đào tạo huấn luyện an toàn lao động nhóm 6 là điều được quan tâm tại nhiều Doanh Nghiệp hiện nay. Không thể phủ nhận rằng lợi ích của công tác huấn luyện này đem lại như:

 • Nhận biết được các nguy cơ tiềm ẩn của tai nạn
 • Thiết lập được các biện pháp phòng ngừa rủi ro trong quy trình sản xuất, vận hành, bảo dưỡng.
 • Giúp tăng năng suất lao động, chất lượng của sản phẩm đầu cuối.
 • Giảm thiểu tối đa các chi phí sự cố về con người, máy móc và thiết bị.
 • Tuân thủ theo đúng quy định, tránh rủi ro về pháp luật.

Lý do chọn VĐT&BDCBXD là đơn vị huấn luyện an toàn lao động nhóm 6:

 • Lịch học linh động cho mọi đơn vị, mọi cá nhân.
 • VĐT&BDCBXD với đội ngũ chuyên gia, giảng viên giàu kinh nghiệm từng làm cho nhiều đơn vị lớn trong cả nước.
 • VĐT&BDCBXD đã được Bộ lao động cấp phép huấn luyện an toàn lao động trên toàn quốc.
 • Chúng tôi cung cấp giáo trình đầy đủ và trực quan giúp học viên nắm vững lý thuyết cũng như thực hành tốt nhất.
 • Hỗ trợ sau khóa học miễn phí để giúp đơn vị hoàn thiện hồ sơ về An toàn vệ sinh lao động.

Lợi ích từ khóa huấn luyện an toàn lao động nhóm 6:

 • Học viên đạt yêu cầu sẽ được cấp chứng chỉ an toàn nhóm 6 theo quy định tại Nghị định 44/ 2016 NĐ-CP.
 • Học viên sẽ được cung cấp “ Tài liệu huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động” theo quy định tại Nghị định 44/ 2016 NĐ-CP.
 • Học viên sẽ được cung cấp sổ “ Theo dõi công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động theo quy định tại Nghị định 44/ 2016 NĐ-CP.

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn & đăng ký tổ chức huấn luyện an toàn lao động nhóm 6 qua Hotline: 0904.889.859 – .