Tổ chức huấn luyện an toàn VSLĐ nhóm 4 ( NĐ44/2016 Mới Nhất )

Huấn luyện an toàn lao động nhóm 4

Căn cứ vào Luật An toàn vệ sinh Lao động số 84/2015/QH13; đã được Quốc hội thông qua ngày 25/ 06/ 2015 và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/07/2016. Cùng với Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ban hành ngày 15/05/2016. Viện Xây Dựng đã tiến hành tổ chức đào tạo, huấn luyện an toàn lao động nhóm 4 và cấp sổ theo dõi về đào tạo an toàn lao động nhóm 4 theo đúng quy định. Vậy bạn có biết đối tượng, mục đích và nội dung khóa huấn luyện an toàn lao động nhóm 4 là gì chưa? Hãy cùng Viện Xây Dựng tìm câu trả lời nhé!

 

Huấn Luyện ATVSLĐ Nhóm 1, 2 Mới Nhất Nghị định 44/2016

Học Thẻ Huấn Luyện An Toàn Lao Động Nhóm 3 Nghị định 44/2016

Chứng Chỉ Huấn Luyện An Toàn Lao Động Nhóm 5 Công Tác Y Tế

 

huan luyen atvsld nhom4
Huấn luyện an toàn vslđ nhóm 4

Đối tượng tham gia huấn luyện an toàn lao động nhóm 4 là ai?

Căn cứ Điều 17 Nghị định số 44/2016/NĐ-CP, các đối tượng lao động được chia thành 6 nhó chính. 6 nhóm này đó là:

Nhóm 1: Người quản lý phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động

Với nhóm này, các đối tượng lao động bao gồm:

 • Người đứng đầu đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh và phòng, ban, chi nhánh trực thuộc; những người phụ trách bộ phận kinh doanh, kỹ thuật, sản xuất; quản đốc phân xưởng hoặc vị trí tương đương;
 • Cấp phó của người đứng đầu theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều này được giao nhiệm vụ phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động.

Nhóm 2: Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động

Với người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm các đối tượng lao động sau:

 • Người chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn, vệ sinh lao động của cơ sở;
 • Người giám sát trực tiếp về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

Nhóm 3: Người lao động làm những công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động

Với người lao động nhóm 3 bao gồm người làm những công việc thuộc Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành.

Nhóm 4: Người lao động nhóm 4

Những người lao động nhóm 4 bao gồm cả người tập nghề, học nghề, thử việc để làm việc cho người sử dụng lao động.

Nhóm 5: Người làm công tác y tế

Nhóm 6: An toàn, vệ sinh viên theo quy định

Ngoài ra, những người lao động không thuộc 6 nhóm nêu trên (gồm cả lao động là người Việt Nam, người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam; người tập nghề, học nghề, thử việc để làm việc cho người sử dụng lao động) cũng cần được đào tạo, bồi dưỡng và cấp chứng chỉ về đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động theo đúng quy định.

Qua những thông tin, bạn có thể thấy rằng đối tượng tham gia huấn luyện an toàn lao động nhóm 4 là những người không thuộc các nhóm theo quy định tại các Khoản 1, 2, 3 và 5

Xem thêm:  Đào Tạo Chứng Chỉ An Toàn Huấn Luyện Nhóm 5 NĐ 44/2016/NĐ-CP

Tại sao cần tham gia huấn luyện an toàn VSLĐ ?

Bạn có thắc mắc tại sao cần phải huấn luyện an toàn lao động? Cần phải tham gia huấn luyện an toàn lao động nhóm 4?

– Lý do thứ 1: Ngoài việc hạn chế rủi ro tai nạn nghề nghiệp trong quá trình sản xuất, kinh doanh thì công tác huấn luyện an toàn lao động nói chung và việc huấn luyện an toàn lao động nhóm 4 nhằm mục đích giúp người lao động hiểu rõ được quyền cũng như nghĩa vụ của mình và của người sử dụng lao động. Người lao động sẽ hiểu rõ được các chính sách chế độ về an toàn lao động trong doanh nghiệp của mình.

– Lý do thứ 2 : Tuy không trực tiếp làm việc có nguy hại như các đối tượng huấn luyện an toàn lao động nhóm 3 nhưng với cán bộ công nhân viên thuộc nhóm 4 cũng cần được hướng dẫn Nội quy an toàn, vệ sinh lao động, biển chỉ dẫn an toàn, biển báo, vệ sinh lao động và sử dụng thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân, nhận diện được các yếu tố có hại, nguy hiểm… tại nơi làm việc

– Lý do thứ 3 : Chương trình huấn luyện an toàn lao động nhóm 4 giúp cho các học viên thuộc nhóm 4 có kỹ năng xử lý các sự cố phát sinh trong công việc, có khả năng tự thoát hiểm trong các trường hợp khẩn cấp

– Lý do thứ 4 : tham gia huấn luyện an toàn lao động nhóm 4. Người lao động sẽ được bồi dưỡng kiến thức về văn hóa an toàn lao động trong công việc; nắm được các phương pháp cải thiện điều kiện lao động, kỹ năng sơ cấp cứu cơ bản.

Mục tiêu khóa học an toàn lao động nhóm 4

Viện Xây Dựng tổ các chức lớp huấn luyện an toàn lao động nhóm 4. Mục tiêu các khóa huấn luyện an toàn lao động nhóm 4 tại Viện Xây Dựng  nói riêng cũng như tại các tổ chức khác đều có những mục tiêu cơ bản sau:

 • Khóa huấn luyện an toàn VSLĐ nhóm 4 giúp các học viên hiểu được các nội dung cơ bản về chính sách pháp luật của nhà nước về công tác an toàn – bảo hộ lao động. Nắm được các yêu cầu về an toàn lao động vệ sinh lao động tại phân xưởng, công trường. Yêu cầu an toàn lao động vệ sinh lao động vói từng công việc; nắm được các phương pháp xử lý sự cố, sơ cứu tai nạn trong quá trình làm việc.
 • Về kỹ năng, thông qua khóa huấn luyện an toàn trong nhóm 4. Người lao động thuộc nhóm 4 có khả năng sử dụng được các phương tiện bảo vệ cá nhân; có thể thực hiện sơ cứu tai nạn lao động; xác định được các phương pháp xử lý sự cố trong sản xuất. Thực hiện đúng quy định về an toàn vệ sinh lao động theo quy định hiện hành.

Nội dung khóa huấn luyện

Khóa huấn luyện an toàn lao động nhóm 4 tại Viện Xây Dựng gồm các nội dung cơ bản sau:

Kiến thức chung về an toàn vệ sinh lao động

 • Mục đích, ý nghĩa của công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động. Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động trong việc chấp hành quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động tại cơ sở.
 • Chính sách, chế độ về an toàn vệ sinh lao động đối với người lao động
 • Điều kiện lao động, các yếu tố nguy hiểm độc hại gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cũng như các biện pháp phòng ngừa.
 • Những kiến thức cơ bản về kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động; nội quy an toàn lao động, vệ sinh lao lao động của cơ sở.
Xem thêm:  Huấn Luyện An Toàn Người Làm Công Tác Y Tế Nhóm 5 Ở Đâu?

Các yêu cầu về an toàn lao động, vệ sinh lao động tại cấp phân xưởng

 • Hướng dẫn, biển báo, quy trình làm việc an toàn vệ sinh lao động; mà người lao động phải tuân thủ khi thực hiện công việc tại phân xưởng cũng như tại các khu vực khác
 • Công dụng, cách sử dụng cũng như cách bảo quản các phương tiện bảo vệ cá nhân phổ biến.
 • Cách xử lý tình huống, các phương pháp sơ cứu tai nạn lao động.

Yêu cầu về an toàn lao động với công việc được giao

 • Các yếu tố nguy hiểm phát sinh tại nơi làm việc, các biện pháp phòng ngừa, cải thiện điều kiện lao động
 • Quy trình làm việc an toàn, quy trình vận hành, xử lý sự cố thiết bị, máy móc được giao.
 • Phối hợp làm việc tập thể.

Kiểm tra, sát hạch kết thúc khóa huấn luyện an toàn chung

Cuối khóa huấn luyện an toàn lao động nhóm 4, học viên sẽ tham gia kiểm tra; sát hạch và được cấp chứng chỉ an toàn nhóm 4 nếu đạt yêu cầu.

 

Sổ huấn luyện an toàn nhóm 4
Sổ huấn luyện an toàn nhóm 4 được cấp cho doanh nghiệp

 

Đăng ký học hoặc tổ chức tại đơn vị

Viện Xây Dựng hiện đang tổ chức các khóa huấn luyện an toàn lao động nhóm 4. Khóa học huấn của Viện Xây Dựng được trực tiếp giảng dạy bởi các chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm, thực hiện công tác tư vấn, giám sát, huấn luyện và xây dựng hệ thống an toàn lao động cho tất cả lĩnh vực khác nhau.

Sau khi tham dự khóa huấn luyện an toàn lao động nhóm 4 dành cho đối tượng thuộc nhóm 4. Nếu kiểm tra đạt yêu cầu thì các học viên sẽ được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện Huấn luyện An toàn lao động nhóm 4. Đồng thời sẽ được cấp sổ theo dõi huấn luyện theo mẫu tại Nghị định 44/2016/NĐ – CP.

Tại sao bạn lựa chọn khóa huấn luyện an toàn lao động nhóm 4 của Viện Xây Dựng chúng tôi?

 • Chương trình đào tạo với hệ thống bài giảng khoa học, đúng theo quy định
 • Lớp học đầy đủ thiết bị nghe nhìn và các tình huống mô phỏng thực tế.
 • Đội ngũ giảng viên của Viện Xây Dựng dày dặn kinh nghiệm, phương pháp giảng dạy khoa học, dễ hiểu.
 • Viện Xây Dựng cam kết giảng viên huấn luyện an toàn lao động nhóm 4 là chuyên gia đầu ngành về Môi trường, Hoá chất, Xử lý nước, ISO, An toàn sức khoẻ nghề ngiệp,…; đáp ứng được tiêu chuẩn
 • Viện Xây Dựng cam kết hỗ trợ tư vấn an toàn vệ sinh lao động miễn phí 100%

Vui lòng liên hệ với Viện Xây Dựng nếu có bất cứ thắc mắc nào về huấn luyện an toàn lao động nhóm 4!

 

♦ Viện Đào Tạo & Bồi Dưỡng Cán Bộ Xây Dựng.

♦ Adress: TM27A, Tầng 3 – Tòa A1 Phương Đông GreenPark – Số 1 Trần Thủ Độ, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, TP.Hà Nội.

♦ Trang web:  https://vienxaydung.edu.vn/

♦ Hotline: 0904.889.859 (Ms.Hoa) –

♦ Email: vienxaydung.edu.vn@gmail.com