Tag: an toàn

Huấn Luyện An Toàn Làm Việc Trên Cao Nhóm 3 theo NĐ44

huanluyen at lv trencao 1

Huấn luyện an toàn cho người làm việc trên cao theo Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 và Thông tư số 06/2020/TT-BLĐTBXH ngày 10 tháng 8 năm 2020. Đặc biệt, nhóm thứ ba của quy định huấn luyện an toàn lao động trên cao là những nhân viên có yêu cầu…

Khóa Học Đào Tạo Huấn Luyện An Toàn Điện Nhóm 3

A antoandien 4

Khóa học đào tạo Huấn luyện an toàn điện cho các tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở thực hiện theo Thông tư số 13/2016/BLĐTBXH và Thông tư số 31/2014/BCT được lập theo quy hoạch vùng do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội lập. Trong đời sống và sản xuất hiện nay, điện…

error: Alert: Content selection is disabled!!