Mẫu Thẻ An Toàn Lao Động Nhóm 3 Mới Nhất Theo NĐ 44/2016

NGHỊ ĐỊNH Số: 44/2016/NĐ-CP

QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG VỀ HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN LAO ĐỘNG, HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật an toàn, vệ sinh lao động ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động.

Xem thêm: Cấp chứng chỉ an toàn lao động theo nghị định 44 mới nhất

 

Đối tượng áp dụng

1. Người sử dụng lao động, người lao động theo quy định tại Điều 2 Luật an toàn, vệ sinh lao động.

2. Đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động.

Mẫu 06: Thẻ an toàn lao động nhóm 3 dành cho công nhân

Kích thước thẻ: 60mm x 90mm

Mặt trướcMặt sau
(1) …………………………………………….

(2) …………………………………………….

THẺ AN TOÀN LAO ĐỘNG

Ảnh 3×4, đóng dấu giáp lai

Số:…………/(3) ………./TATLĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
THẺ AN TOÀN LAO ĐỘNGHọ và tên: ………………………………………Sinh ngày: ………/ ………/ ………Công việc: ………………………………Đã hoàn thành khóa huấn luyện: ………………………………………………………………………………Từ ngày …./…./20 …. đến ngày ./…/20 ………….., ngày …./ …./………….
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)Thẻ có giá trị đến ngày …/ …./………
Xem thêm:  Ai được cấp chứng chỉ giảng viên an toàn theo quy định?

(1) Tên cơ quan chủ quản cơ sở cấp thẻ atlđ nhóm 3 (chữ in hoa, cỡ 10)

(2) Tên cơ sở cấp thẻ (chữ in hoa đậm, cỡ 10).

(3) Năm cấp thẻ an toàn.

Các cá nhân, đơn vị có nhu cầu xin cấp chứng chỉ an toàn lao động & thẻ an toàn lao động nhóm 3 dành cho công nhân theo nghị định 44/2016 mới nhất xin liên hệ:

Viện Đào Tạo & Bồi Dưỡng Cán Bộ Xây Dựng.

VPGD: TM27A, Tầng 3 – Tòa A1 Phương Đông GreenPark – Số 1 Trần Thủ Độ, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, TP.Hà Nội.

Website: https://vienxaydung.edu.vn/

Hotline: 0904.889.859 –  

Email: vienxaydung.edu.vn@gmail.com