Luật an toàn vệ sinh lao động mới nhất 2015 số 84/2015/QH13

LUẬT AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG

Ngày 26/05/2015. Quốc Hội đã ban hành Luật An Toàn – Vệ Sinh Lao Động 2015 số 84/2015/QH13 mới nhất. Quý học viên có thể tải văn bản luật bằng file .doc tải đây: Link Download

Luật an toàn, vệ sinh lao động 2015 số 84/2015/QH13
Luật an toàn, vệ sinh lao động 2015 số 84/2015/QH13

 

Xem thêm:  Nghị định 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng