Viện Đào Tạo Bồi Dưỡng Cán Bộ Xây Dựng hoạt động về lĩnh vực Đào Tạo & Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Xây Dựng - Quản Lý.
VienXayDung.Edu.Vn được thành lập dựa trên kinh nghiệm tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng thành công cho các cá nhân, tổ chức, đơn vị doanh nghiệp từ mới thành lập đến các doanh nghiệp đang phát triển.

Tài Liệu Đào Tạo

Văn Bản Pháp Luật

Luật Xây Dựng

Luật Xây Dựng Sửa Đổi 2014

Nghị Định 59/2015/NĐ-CP

Thông Tư 17/2016/BXD

Thống Kê Truy Cập

Hỏi: Cấp đổi chứng chỉ hành nghề khảo sát địa hình

 

Câu hỏi của bạn Quach Minh Vũ tại hòm thư khaosatkg@gmail.com hỏi :

Hiện nay tôi đang làm công tác khảo sát địa hình tại Công ty tư vấn thiết kế Kiên Giang, đã được cấp chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng từ năm 2005 và đổi lại năm 2011 đến tháng 3 năm 2016 hết hạn. Xin hỏi trường hợp của tôi có được cấp đổi chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng không? (bằng cấp tôi đã học là: Trung cấp trắc địa chuyên ngành trắc địa địa hình, địa chính và bằng Đại học Quản lý đất đai)

 

Sau khi nghiên cứu, Cục Quản lý hoạt động xây dựng có ý kiến như sau:

 

Theo thông tin cung cấp thì hiện tại ông đã được cấp chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng, đang làm công tác khảo sát địa hình tại Công ty tư vấn thiết kế Kiên Giang và đã có bằng tổt nghiệp Trung cấp Trắc địa và bằng Đại học Quản lý đất đai. Do đó, ông có thể thực hiện đề nghị cấp đổi chứng chỉ hành nghề khảo sát địa hình công trình xây dựng theo quy định.

Cục Quản lý hoạt động xây dựng

 

Hotline: 0904.889.859