Hỏi: Cấp đổi chứng chỉ hành nghề khảo sát địa hình

 

Câu hỏi của bạn Quach Minh Vũ tại hòm thư khaosatkg@gmail.com hỏi :

Hiện nay tôi đang làm công tác khảo sát địa hình tại Công ty tư vấn thiết kế Kiên Giang, đã được cấp chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng từ năm 2005 và đổi lại năm 2011 đến tháng 3 năm 2016 hết hạn. Xin hỏi trường hợp của tôi có được cấp đổi chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng không? (bằng cấp tôi đã học là: Trung cấp trắc địa chuyên ngành trắc địa địa hình, địa chính và bằng Đại học Quản lý đất đai)

 

Sau khi nghiên cứu, Cục Quản lý hoạt động xây dựng có ý kiến như sau:

 

Theo thông tin cung cấp thì hiện tại ông đã được cấp chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng, đang làm công tác khảo sát địa hình tại Công ty tư vấn thiết kế Kiên Giang và đã có bằng tổt nghiệp Trung cấp Trắc địa và bằng Đại học Quản lý đất đai. Do đó, ông có thể thực hiện đề nghị cấp đổi chứng chỉ hành nghề khảo sát địa hình công trình xây dựng theo quy định.

Cục Quản lý hoạt động xây dựng

 

Xem thêm:  Áp dụng một số tiêu chuẩn quốc gia đối với tro, xỉ phát sinh từ các nhà máy tại Tây Ninh