Góp ý việc thành lập thị xã Sa Pa và các phường thuộc thị xã Sa Pa

(Xây dựng) – Bộ Xây dựng vừa có văn bản phúc đáp Văn phòng Chính phủ về việc góp ý thành lập thị xã Sa Pa và các phường thuộc thị xã Sa Pa trên cơ sở sắp xếp, sáp nhập và điều chỉnh các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

191935baoxaydung_image001
Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Cụ thể, việc thành lập thị xã Sa Pa là cơ sở để sắp xếp, điều chỉnh các đơn vị hành chính cấp xã và hoàn thiện bộ máy quản lý phù hợp với quản lý phát triển thị xã trong tương lai, phù hợp với các chỉ đạo, quyết định của Thủ tướng.

Cân nhắc việc áp dụng Điểm a, Khoản 2, Điều 31, Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 về tiêu chuẩn đơn vị hành chính và phân loại hành chính: “Trường hợp đặc biệt để đáp ứng yêu cầu bảo vệ chủ quyền quốc gia thì việc thành lập đơn vị hành chính có thể được cơ quan có thẩm quyền quyết định trước khi đạt những tiêu chuẩn của đơn vị hành chính đô thị”.

Xem thêm:  Hỏi: Chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát

Do hiện nay số lượng đô thị biên giới và hải đảo có vị trí quan trọng về an ninh quốc phòng chiếm tỷ lệ không nhỏ, nên nếu xét áp dụng trường hợp đặc biệt khi chưa có các quy định hướng dẫn cụ thể đối với đô thị đặc thù nêu trên thì có thể sẽ dẫn đến tình trạng mở rộng, phát triển đô thị không theo quy hoạch, mất cân bằng giữa quản lý hành chính và chất lượng đô thị.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Thông báo số 571/TB-VPCP ngày 13/12/2017 tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lào Cai về Đề án nâng cấp huyện Sa Pa thành thị xã Sa Pa, Bộ Xây dựng đã làm việc với UBND tỉnh Lào Cai, đồng thuận báo cáo Chính phủ theo hướng: i) Phương án đánh giá phân loại đô thị Sa Pa chỉ trong phạm vi điều chỉnh quy hoạch chung được duyệt với tổng diện tích 5.525 ha; ii) Đề nghị UBND tỉnh Lào Cai báo cáo Chính phủ để Chính phủ báo cáo Quốc hội cho phép phạm vi đánh giá phân loại không trùng phạm vi ranh giới thành lập thị xã (tại Văn bản số 264/BXD-PTĐT ngày 07/02/2018) và được Chính phủ đồng ý (Văn bản số 3806/VPCP-CN ngày 25/4/2018).

UBND tỉnh Lào Cai đã trình đề nghị công nhận khu vực thị trấn Sa Pa mở rộng, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai là đô thị loại IV với phạm vi 5.525ha nêu trên (Tờ trình số 84/TTr-UBND ngày 29/5/2018).

Xem thêm:  Góp ý đồ án quy hoạch chung TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2040

Theo quy định của pháp luật, Bộ Xây dựng đã thẩm định và ban hành Quyết định số 1218/QĐ-BXD 20/9/2018, công nhận khu vực thị trấn Sa Pa mở rộng (diện tích 5.525ha), huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai đạt tiêu chí đô thị loại IV. Diện tích này nhỏ hơn diện tích đề nghị thành lập thị xã Sa Pa trong tờ trình số 5905/TTr-BNV ngày 03/12/2018 của Bộ Nội Vụ (681,37 km2).

Tuy nhiên, theo ý kiến của Chính Phủ tại Văn bản số 3806/VPCP-CN và nhằm đảm bảo phát triển bền vững cho đô thị đặc thù Sa Pa, việc xem xét áp dụng một số cơ chế đặc thù về quy mô, ranh giới nêu trên để công nhận thị xã cho đô thị Sa Pa là có thể chấp nhận được.

Khánh An

 

Nguồn: Báo Xây Dựng