Góp ý Nhiệm vụ quy hoạch di tích quốc gia đặc biệt: Chùa Bổ Đà, Bắc Giang và đền thờ Nguyễn Bỉnh Khiêm, TP Hải Phòng

(Xây dựng) – Bộ Xây dựng vừa có văn bản phúc đáp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc góp ý Nhiệm vụ quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt chùa Bổ Đà, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang và Nhiệm vụ quy hoạch tổng thể di tích quốc gia đặc biệt đền thờ Nguyễn Bỉnh Khiêm, TP Hải Phòng.

095910baoxaydung_image001
Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Cụ thể, việc lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch tổng thể di tích quốc gia đặc biệt Đền thờ Nguyễn Bỉnh Khiêm tại xã Lý Ngọc, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng và quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt chùa Bổ Đà, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang là cần thiết, nhằm phát huy các giá trị văn hóa truyền thống và phát triển kinh tế – xã hội địa phương; quản lý đầu tư xây dựng, quản lý hoạt động di tích tôn giáo theo quy định pháp luật.

Xem thêm:  Hỏi: Chứng chỉ hành nghề an toàn lao động trong hoạt động xây dựng

Để hoàn thiện nội dung 2 Nhiệm vụ nêu trên, Bộ Xây dựng đề nghị Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND TP Hải Phòng và UBND tỉnh Bắc Giang chỉ đạo cơ quan chức năng nghiên cứu, bổ sung và làm rõ một số nội dung sau:

Tên nhiệm vụ “Quy hoạch tổng thể di tích quốc gia đặc biệt đền thờ Nguyễn Bỉnh Khiêm, TP Hải Phòng, tỷ lệ 1/500” chưa phù hợp với Nghị định số 166/2018/NĐ-CP ngày 25/12/2018 của Chính phủ Quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ phục hồi di tich lịch sử – danh lam thắng cảnh;

Làm rõ lý do và sự cần thiết, căn cứ pháp lý việc mở rộng phạm vi, quy mô nghiên cứu quy hoạch, ranh giới quy hoạch đề xuất với ranh giới Khu di tích tại Quyết định số 2367/QĐ-TTg ngày 23/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ (từ 9,1ha lên 125ha) và Khu di tích chùa Bổ Đà theo Quyết định số 2499/QĐ-TTg ngày 22/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ (từ 27,5 lên 127,15 ha); làm rõ việc bổ sung các khu chức năng (dịch vụ, hạ tầng kỹ thuật, các vùng ngoài vùng bảo vệ di tích…);

Nhiệm vụ cần xác định các nội dung kế thừa, điều chỉnh trong phạm vi bảo vệ di tích; đối với khu vực nghiên cứu mở rộng cần phân tích, đánh giá các mối liên hệ về hạ tầng kinh tế, hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan và môi trường gắn kết với tổng thể 02 Khu di tích;

Xem thêm:  Một số góp ý về Hồ sơ đề nghị xây dựng dự án Luật Hành nghề kỹ sư chuyên nghiệp

Nhiệm vụ cần đưa ra các yêu cầu sơ bộ về quy mô, giải pháp quy hoạch sử dụng đất, định hướng tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan các khu chức năng trong tổng thể Khu di tích; các yêu cầu về các vùng bảo vệ di tích, vùng bảo vệ cảnh quan, phát triển dịch vụ du lịch, dân cư…; sơ bộ các dự báo phát triển và lộ trình triển khai theo quy hoạch.

Đối với Nhiệm vụ quy hoạch tổng thể bảo tồn di tích quốc gia đặc biệt Nguyễn Bỉnh Khiêm tỷ lệ 1/500 cần bổ sung các bản vẽ theo đúng quy định của Nghị định số 166/2018/NĐ-CP ngày 25/12/2018 của Chính phủ Quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ phục hồi di tich lịch sử – danh lam thắng cảnh.

Bổ sung bản sao các ý kiến của tổ chức, cá nhân có liên quan, cộng đồng dân cư có di tích theo Mẫu số 1 của Nghị định số 1662018/NĐ-CP ngày 25/12/2018 của Chính phủ; hoàn thiện dự thảo Quyết định phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch theo các nội dung nhiệm vụ sau khi đã chỉnh sửa.

Khánh An

 

Nguồn: Báo Xây Dựng