Gia hạn giấy phép xây dựng công trình cấp đặc biệt.

Cơ quan Công bố/Công khai Bộ Xây dựng
Mã thủ tục BXD-263424
Cấp thực hiện Cấp Bộ
Loại TTHC

TTHC được luật giao quy định chi tiết

Lĩnh vực Quản lý hoạt động xây dựng
Trình tự thực hiện

– Chủ đầu tư nộp 02 bộ hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng đến Bộ Xây dựng.

– Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Xây dựng có trách nhiệm xem xét gia hạn giấy phép xây dựng

Cách thức thực hiện Chủ đầu tư gửi hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Bộ Xây dựng.
Thành phần hồ sơ
STTLoại giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
1– Đơn đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng theo mẫu tại Phụ lục số 2 Thông tư số 15/2016/TT-BXD;

– Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp.

  02
  Số bộ hồ sơ 01 bộ
  Phí

  Không có thông tin

  Lệ phí

  Không có thông tin

  Mức giá

  Không có thông tin

  Thời hạn giải quyết

  – Gia hạn giấy phép xây dựng: Không quá 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

  Đối tượng thực hiện – Cá nhân
  Cơ quan thực hiện Bộ Xây dựng
  Cơ quan có thẩm quyền quyết định

  Không có thông tin

  Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Bộ Xây dựng.
  Cơ quan được ủy quyền

  Không có thông tin

  Cơ quan phối hợp

  Không có thông tin

  Kết quả thực hiện Giấy phép xây dựng được gia hạn
  Căn cứ pháp lý của TTHC
  Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Không có
  Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin
  Xem thêm:  Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III