Điều kiện cấp chứng chỉ năng lực lập dự án đầu tư

Trong một dự án xây dựng có rất nhiều những hoạt động khác nhau nhằm đảm bảo sự an toàn và thi công của dự án. Hoạt động lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng bao gồm nội dung chính là thiết kế, thẩm tra thiết kế cơ sở; lập, thẩm tra tổng mức đầu tư và một số nội dung liên quan khác… Vậy lập dự án xây dựng có cần chứng chỉ năng lực không? Điều kiện để tổ chức được cấp chứng chỉ năng lực lập dự án đầu tư xây dựng là gì? Cùng Viện Xây dựng tìm hiểu vấn đề trên trong bài viết dưới đây.

>>> Xem thêm:

♦         Chứng chỉ năng lực của tổ chức thi công xây dựng công trình

♦        Làm thế nào để tra cứu chứng chỉ năng lực xây dựng Hà Nội?

chứng chỉ năng lực lập dự án đầu tư
Chứng chỉ năng lực lập dự án đầu tư

Căn cứ pháp lý cấp chứng chỉ năng lực lập dự án đầu tư

  • Luật Xây dựng năm 2014;
  • Nghị định 59/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 42/2017/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
  • Nghị định 100/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về các điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ xây dựng.
  • Thông tư 17/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng.

Chứng chỉ năng lực lập dự án đầu tư có bắt buộc với tất cả tổ chức xây dựng không?

Căn cứ Điểm d Khoản 1 Điều 57 Nghị định số: 42/2017/NĐ-CP quy định tổ chức khi tham gia các lĩnh vực lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng. Trong đó có chứng chỉ năng lực lập dự án đầu tư.

Các điều kiện cấp chứng chỉ năng lực của tổ chức lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng là gì?

Điều kiện chung đối với tổ chức xin cấp chứng chỉ năng lực:

Căn cứ Khoản 2 Điều 57 Nghị định số: 42/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện chung để được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng bao gồm:

– Có giấy đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

– Những cá nhân đảm nhận chức danh then chốt phải có hợp đồng lao động giao kết với tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng;

– Đối với các dự án, công trình Nhà máy điện hạt nhân, nhà máy thực hiện các hoạt động sản xuất hóa chất độc hại, sản xuất vật liệu nổ, những cá nhân đảm nhận chức danh chủ chốt thì ngoài yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề tương ứng với loại công việc thực hiện còn phải được bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực đặc thù của dự án.

Xem thêm:  Nội dung đào tạo huấn luyện cấp chứng chỉ lái xe an toàn

Điều kiện cấp chứng chỉ năng lực lập dự án đầu tư theo hạng:

Sau khi đáp ứng được các điều kiện nêu trên, căn cứ Khoản 1 Điều 62 Nghị định 59/2015/NĐ-CP quy định tổ chức được cấp chứng chỉ năng lực lập dự án đầu tư, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng khi đáp ứng các điều kiện sau:

– Hạng I:

+ Có ít nhất 3 (ba) người có đủ điều kiện năng lực làm chủ nhiệm lập dự án nhóm A đối với loại dự án đề nghị cấp chứng chỉ năng lực.

+ Những người chủ trì lĩnh vực chuyên môn của dự án phải có chứng chỉ hành nghề hạng I phù hợp với lĩnh vực chuyên môn đảm nhận.

+ Có ít nhất 30 (ba mươi) người có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với loại dự án đăng ký cấp chứng chỉ năng lực lập dự án đầu tư xây dựng.

+ Đã thực hiện lập, thẩm tra ít nhất 1 (một) dự án nhóm A hoặc 2 (hai) dự án nhóm B cùng loại.

– Hạng II:

+ Có ít nhất 3 (ba) người có đủ điều kiện năng lực làm chủ nhiệm lập dự án nhóm B phù hợp với loại dự án đề nghị cấp chứng chỉ.

+ Những người chủ trì lĩnh vực chuyên môn của dự án phải có chứng chỉ hành nghề hạng II phù hợp với lĩnh vực chuyên môn đảm nhận.

+ Có tối thiểu 20 (hai mươi) người có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với loại dự án đăng ký cấp chứng chỉ năng lực lập dự án đầu tư xây dựng.

+ Đã thực hiện lập, thẩm tra ít nhất 1 (một) dự án nhóm B hoặc 2 (hai) dự án nhóm c cùng loại.

– Hạng III:

+ Có ít nhất 3 (ba) người có đủ điều kiện năng lực làm chủ nhiệm lập dự án nhóm C phù hợp với loại dự án đề nghị cấp chứng chỉ.

+ Những người chủ trì lĩnh vực chuyên môn của dự án phải có chứng chỉ hành nghề hạng III phù hợp với lĩnh vực chuyên môn đảm nhận.

+ Có tối thiểu 10 (mười) người có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với loại dự án đăng ký cấp chứng chỉ năng lực lập dự án đầu tư xây dựng.

 Tùy theo từng loại hạng chứng chỉ là hạng nào sẽ có phạm vi hoạt động khác nhau. 

Phạm vi hoạt động:

– Hạng I: Được lập và thẩm tra các dự án cùng loại;

– Hạng II: Được lập và thẩm tra các dự án nhóm B cùng loại trở xuống;

– Hạng III: Được lập và thẩm tra các dự án nhóm C và Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng cùng loại.

Hồ sơ xin cấp chứng chỉ năng lực dự án đầu tư?

Thành phần hồ sơ xin cấp chứng chỉ năng lực lập dự án đầu tư bao gồm:

– Đơn đề nghị cấp chứng chỉ năng lực theo mẫu tại Phụ lục số 03 Thông tư số 17/2016/TT-BXD.

– Tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính của giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định thành lập tổ chức; bản quy trình quản lý thực hiện công việc; hệ thống quản lý chất lượng tương ứng với lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ năng lực.

Xem thêm:  Mẫu chứng chỉ an toàn nhóm 3

– Tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính của Bản danh sách các cá nhân chủ chốt, nhân viên, công nhân kỹ thuật (nếu có) có liên quan và kê khai kinh nghiệm hoạt động xây dựng của tổ chức theo quy định tại Phụ lục số 04 Thông tư số 17/2016/TT-BXD kèm theo các văn bằng, chứng chỉ và hợp đồng lao động của các cá nhân chủ chốt, công nhân kỹ thuật (nếu có) liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ năng lực; hợp đồng và biên bản nghiệm thu hoàn thành đã thực hiện (mỗi lĩnh vực và loại không quá 03 hợp đồng, 03 biên bản nghiệm thu hoàn thành của công việc tiêu biểu đã thực hiện).

– Tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính của Bản kê khai năng lực tài chính trong thời gian 03 năm tính đến thời điểm đề nghị cấp chứng chỉ năng lực, máy móc, thiết bị, phần mềm máy tính có liên quan đến lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ của tổ chức.

– Chứng chỉ cũ đối với trường hợp chứng chỉ cũ bị rách, nát hoặc điều chỉnh, bổ sung nội dung hoặc chứng chỉ cũ đã hết hạn sử dụng.

 Số lượng hồ sơ: 01 bộ

 Thời hạn giải quyết: Không quá 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Dịch vụ cấp chứng chỉ năng lực lập dự án đầu tư của Viện Xây dựng

Viện Xây Dựng là tổ chức được thành lập từ lâu đời. Viện tự hào là đơn vị hàng đầu cung cấp dịch vụ cấp chứng chỉ năng lực lập dự án đầu tư hàng đầu tại Việt Nam. Đến với chúng tôi quý khách sẽ được hưởng các lợi ích sau:

  • Tư vấn thủ tục cấp chứng chỉ doanh nghiệp, cá nhân quy trình quản lý nghiệp vụ chuyên ngành, các tài liệu khác.
  • Bạn được tư vấn để tra cứu chứng chỉ nhanh chóng và chính xác nhất.
  • Đội ngũ tư vấn là những nhân viên chuyên nghiệp, chính xác, hoạt động 24/7.

Ngoài ra, Trình tự cấp chứng chỉ tại Viện Xây dựng được tiến hành nhanh chóng với các bước đơn giản dưới đây:

Bước 1: Liên hệ  Viện Xây dựng để được tư vấn và thẩm định hồ sơ của quý doanh nghiệp thiếu đủ những nội dung nào để được hỗ trợ. 

Bước 2: Chúng tôi sẽ tiến hành soạn thảo hồ sơ, trình khách hàng ký. 

Bước 3: Đại diện khách hàng nộp hồ sơ, bổ sung hồ sơ và thực hiện công việc với cơ quan nhà nước.

Bước 4: Chúng tôi cũng sẽ cập nhật tình hình cấp chứng chỉ cho khách hàng để khách hàng biết khả năng được cấp chứng chỉ của mình.

Bước 5: Nhận kết quả vào giao chứng chỉ năng lực xây dựng  cho khách hàng theo thời hạn đã thỏa thuận. Thời hạn này có thể kéo dài do có vấn đề liên quan đến hồ sơ. Lúc đó chúng tôi sẽ thông tin ngay cho quý khách hàng để phối hợp xử lý.

Trên đây là những ý kiến của chúng tôi về tư vấn về chứng chỉ năng lực lập dự án đầu tư. Nếu bạn có bầt kỳ thắc mắc nào đến vấn đề này liên hệ theo Hotline của chúng tôi để được tư vẫn miễn phí.