Điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung cơ sở đào tạo đủ điều kiện đào tạo kiến thức chuyên môn nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư

Cơ quan Công bố/Công khai Bộ Xây dựng
Mã thủ tục BXD-263433
Cấp thực hiện Cấp Bộ
Loại TTHC

Không có thông tin

Lĩnh vực Quản lý hoạt động xây dựng
Trình tự thực hiện

– Trường hợp thay đổi hoặc bổ sung địa điểm đào tạo thì cơ sở đào tạo phải gửi văn bản kèm theo bản sao có chứng thực giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hoặc hợp đồng thuê địa điểm và bản sao Quyết định công nhận cơ sở đào tạo của Bộ Xây dựng đến Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản để được chấp thuận;

– Trường hợp thay đổi hoặc bổ sung giảng viên giảng dạy thì cơ sở đào tạo phải gửi văn bản kèm theo hồ sơ giảng viên theo quy định tại Khoản 7 Điều 5 của Thông tư 10/2015/TT-BXD đến Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản để được chấp thuận;

– Việc chấp thuận thay đổi hoặc bổ sung các trường hợp quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản 7 Điều 5 của Thông tư 10/2015/TT-BXD được thực hiện trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; trường hợp cần thiết phải kiểm tra điều kiện quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 7 của Thông tư 10/2015/TT-BXD thì thời hạn chấp thuận là không quá 30 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Nội dung chấp thuận cho phép thay đổi hoặc bổ sung được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Xây dựng và của Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản.

Cách thức thực hiện

Gửi hồ sơ tới Bộ Xây dựng (thường trực là Cục Quản lý nhà và thị trường  bất động sản).

 

Thành phần hồ sơ
STTLoại giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
1*Đối với trường hợp thay đổi, bổ sung địa điểm:

– Văn bản đề nghị chấp thuận thay đổi, bổ sung địa điểm;

– Bản sao có chứng thực giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hoặc hợp đồng thuê địa điểm và bản sao Quyết định công nhận cơ sở đào tạo của Bộ Xây dựng.

*Đối với trường hợp thay đổi hoặc bổ sung giảng viên:

– Văn bản đề nghị chấp thuận thay đổi, bổ sung giảng viên;

– Hồ sơ giảng viên theo quy định tại Khoản 7 Điều 5 của Thông tư 10/2015/TT-BXD.

  04
  Số bộ hồ sơ 01 bộ
  Phí

  Không có thông tin

  Lệ phí

  Không có thông tin

  Mức giá

  Không có thông tin

  Thời hạn giải quyết Việc chấp thuận thay đổi hoặc bổ sung các trường hợp quy định trong thời hạn 10 ngày, ktừ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; trường hợp cần thiết phải kiểm tra điều kiện quy đnh tại Điểm a Khoản này thì thời hạn chấp thuận là không quá 30 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Nội dung chp thuận cho phép thay đi hoặc bổ sung được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Xây dựng và của Cục Quản lý nhà và thị trường bt động sản.
  Đối tượng thực hiện Cơ sở có nhu cầu tổ chức đào tạo
  Cơ quan thực hiện Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản
  Cơ quan có thẩm quyền quyết định Bộ Xây dựng
  Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Không có thông tin
  Cơ quan được ủy quyền

  Không có thông tin

  Cơ quan phối hợp

  Không có thông tin

  Kết quả thực hiện Quyết định công nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo (đưa lên Website của Bộ Xây dựng).
  Nội dung chấp thuận thay đổi, bổ sung địa điểm hoặc thay đổi, bổ sung giảng viên đưa lên Website của Bộ Xây dựng và Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản.
  Căn cứ pháp lý của TTHC
  Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

  a) Yêu cầu điều kiện 1: Là tổ chức được thành lập và hoạt động tại Việt Nam, có chức năng giáo dục nghề nghiệp hoặc đào tạo cao đẳng, đại học hoặc đào tạo sau đại học theo quy định của pháp luật.

    b) Yêu cầu điều kiện 2: Có cơ sở vật chất, phòng học bảo đảm đủ chỗ ngồi cho học viên và có địa điểm để học viên thực hành về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ nhà chung cư.

    c) Yêu cầu điều kiện 3: Có giáo trình hoặc tài liệu giảng dạy phù hợp với Chương trình khung theo quy định tại Chương III của Thông tư số 10/2015/TT-BXD.

    đ) Yêu cầu điều kiện 4: Có tối thiểu 40% số giảng viên trong biên chế hoặc có hợp đồng không xác định thời hạn (có đóng bảo hiểm) trên tổng số giảng viên đăng ký tham gia giảng dạy theo quy định tại khoản 4 Điều 3 của Nghị định số 79/2016/NĐ-CP.

   

  Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin
  Xem thêm:  Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động cho các tổ chức thực hiện kiểm định đối với các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động sử dụng trong thi công xây dựng (bao gồm: hệ thống cốp pha trượt; hệ thống cốp pha leo; hệ giàn thép ván khuôn trượt; máy khoan, máy ép cọc, đóng cọc chuyên dùng có hệ thống tời nâng; máy bơm bê tông; cần trục tháp; máy vận thăng sử dụng trong thi công xây dựng; máy thi công công trình hầm, ngầm; hệ giàn giáo thép, thanh, cột chống tổ hợp; sàn treo nâng người sử dụng trong thi công xây dựng)