Dịch Vụ Tư Vấn Hồ Sơ Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề Xây Dựng Trọn Gói 100%

 

DỊCH VỤ TƯ VẤN THỦ TỤC HỒ SƠ XIN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG CHO CÁ NHÂN

 

– Căn cứ Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2016 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

– Căn cứ Thông tư 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết về năng lực tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng;

– Căn cứ Thông tư số 24/2016/TT-BXD ngày 01/9/2016 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến quản lý dự án đầu tư xây dựng;

– Căn cứ Quyết định số 838/QĐ-BXD ngày 29/8/2016 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

– Căn cứ Quyết định số 1616/QĐ-UBND ngày 08/3/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng.

 

1. CÁC KỸ SƯ ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP CCHN :

 

a/ Đối với chứng chỉ cấp mới hoặc xin cấp lại chứng chỉ đã hết hạn:

– ( Theo quy định Điều 45 nghị định số 59/2015/NĐ – CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng).

Xem thêm:  Tư Vấn Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề Kiến Trúc Sư Hạng 1,2,3

+ Có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật ; có giấy phép cư trú tại Việt Nam đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

+ Có trình độ chuyên môn được đào tạo, thời gian và kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề sau:

Hạng I: Có trình độ đại học & tốt nghiệp chuyên ngành phù hợp, Có kinh nghiệm >= 7 năm ( Tính từ ngày tốt nghiệp ghi trong bằng đại học )

Hạng II: Có trình độ đại học & tốt nghiệp chuyên ngành phù hợp, Có kinh nghiệm >= 5 năm ( Tính từ ngày tốt nghiệp ghi trong bằng đại học )

Hạng III: Có trình độ đại học & tốt nghiệp chuyên ngành phù hợp, Có kinh nghiệm >= 3 năm ( Tính từ ngày tốt nghiệp ghi trong bằng đại học ). Đối với trình độ Cao đẳng hoặc Trung cấp chuyên nghiệp, yêu cầu có kinh nghiệm >= 5 năm ( Tính từ ngày tốt nghiệp ghi trong bằng cao đẳng hoặc trung cấp chuyên nghiệp )

 

Thủ tục & thành phần hồ sơ đăng ký xin cấp chứng chỉ hành nghề: (theo quy định tại Điều 14 thông tư 17/2016/TT – BXD)

– Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng theo mẫu tại phụ lục số 01.

– 02 ảnh màu cỡ 4 x 6cm nền trắng.

– Tệp tin SCAN màu các bằng cấp tốt nghiệp ( Đại học, cao đẳng, trung cấp) & các chứng chỉ, chứng nhận đào tạo nghiệp vụ về các chuyên môn do cơ sở đào tạo cấp.

Xem thêm:  Chứng Chỉ Hành Nghề Giám Sát Cơ Điện Công Trình hạng 1, 2, 3

– Tệp tin SCAN từ bản chính Bản kê khai kinh nghiệm, có dấu xác nhận về nơi cơ quan làm việc.( theo mẫu phụ lục số 02 thông tư này )