Dịch Vụ Đăng Ký Trên Hệ Thống Mạng Đấu Thầu Quốc Gia Uy Tín

DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ THÔNG TIN ĐẤU THẦU TRÊN HỆ THỐNG MẠNG ĐẤU THẦU QUỐC GIA TRÊN TOÀN QUỐC.
UY TÍN – NHANH GỌN – THỦ TỤC ĐƠN GIẢN

 

Đăng ký thông tin đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
Đăng ký thông tin đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

 

– Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội;
– Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014 của Quốc hội;
– Căn cứ Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
– Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
– Căn cứ Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số;
– Căn cứ Nghị định số 170/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số;
– Căn cứ Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư;
– Căn cứ Nghị định số 116/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

 

Xem thêm:  Điều kiện cấp chứng chỉ năng lực lập dự án đầu tư

Viện Đào Tạo Và Bồi Dưỡng Cán Bộ Xây Dựng nhận dịch vụ đăng ký thông tin đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trên toàn quốc đúng theo Quy định về việc cung cấp, đăng tải thông tin đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo Đấu thầu, bao gồm các thông tin về đấu thầu quy định tại Khoản 1 Điều 8 của Luật Đấu thầu, trừ các thông tin đối với những dự án, gói thầu thuộc danh mục bí mật nhà nước quy định tại Khoản 4 Điều 7 của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu (sau đây gọi là Nghị định số 63/2014/NĐ-CP).

 

I. Đối tượng cần tham gia đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia như sau:

 

1. Các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc đấu thầu hoặc lựa chọn nhà thầu qua mạng đều bắt buộc phải đăng ký thông tin trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

 

II. Hồ sơ đăng ký thông tin đấu thầu qua mạng:

 

– Giấy phép đăng ký kinh doanh công chứng.

– CMT Giám đốc photo công chứng.

– Bản kê khai.

 

III. Chi phí: Liên hệ trực tiếp: 0904.889.859 (Ms.Hoa) – –

 

Đăng ký thông tin đấu thầu quốc gia

 

IV. Kết quả đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại địa chỉ http://muasamcong.mpi.gov.vn nhằm mục đích thống nhất quản lý thông tin về đấu thầu và thực hiện đấu thầu qua mạng theo quy định tại Khoản 26 Điều 4 Luật Đấu thầu.

Xem thêm:  Dịch Vụ Đăng Tải Đăng Ký Thông Tin Đấu Thầu Nhà Thầu Uy Tín

 

V. Các đơn vị, tổ chức bên mời thầu, nhà thầu, ban quản lý dự án, chủ đầu tư,….có nhu cầu dịch vụ đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia http://muasamcong.mpi.gov.vn xin vui lòng liên hệ:

 

Viện Đào Tạo Và Bồi Dưỡng Cán Bộ Xây Dựng

VPGD: TM27A, Tầng 3 – Tòa A1 Phương Đông GreenPark – Số 1 Trần Thủ Độ, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, TP.Hà Nội

Website: vienxaydung.edu.vn – vienxaydung.edu.vn

Email: vienxaydung.edu.vn@gmail.com

Tel: 046.686.8910 – Fax: 043.257.9999

Hotline: 0904.889.859 (Ms.Hoa) –