Đăng Ký Thông Tin Nhà Thầu Trên Hệ Thống Mạng Đấu Thầu Quốc Gia

Thủ tục Đăng ký thông tin đấu thầu tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

 

Đăng ký thông tin nhà thầu
Dịch vụ đăng ký thông tin đấu thầu

 

 

* Trình tự thực hiện

– Bước 1: Đăng ký thông tin;

– Bước 2: Nhận mã phê duyệt và số tham chiếu;

– Bước 3: Nhận chứng thư số;

– Bước 4: Đăng ký người sử dụng chứng thư số.

 

* Thành phần hồ sơ:

 

– Đối với Bên mời thầu:

+ Đơn đăng ký Bên mời thầu;

+ Bản sao công chứng quyết định thành lập của tổ chức đăng ký;

+ Bản sao chứng minh thư nhân dân của người đại diện pháp luật của tổ chức đăng ký;

 

– Đối với Nhà thầu:

 

+ Đơn đăng ký Bên nhà thầu;

+ Bản sao công chứng giấy phép đăng ký kinh doanh của tổ chức đăng ký;

+ Bản sao chứng minh thư nhân dân của người đại diện pháp luật của tổ chức đăng ký.

 

* Số lượng hồ sơ: – 01 bộ hồ sơ gồm các thành phần trên.

 

* Thời hạn giải quyết: 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký.

*Cơ quan thực hiện:Bộ Kế hoạch và đầu tư quản lý hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

*Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:Tổ chức.

*Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:Có tên trong cơ sở dữ liệu của hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, được cấp chứng thư số tham gia nghiệp vụ đấu thầu qua mạng.

Xem thêm:  Tìm hiểu mẫu chứng chỉ năng lực xây dựng

*Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai(đính kèm): Không có.

*Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):

 

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 

– Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

– Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

– Thông tư liên tịch số 07/TTLT-BKHĐT-BTC của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính ngày 08/9/2015 quy định chi tiết việc cung cấp đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng./.

 

**** Các đơn vị tổ chức có thắc mắc, nhu cầu đăng ký thông tin đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia xin vui lòng liên hệ trực tiếp qua thông tin:

 

VIỆN ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CÁN BỘ XÂY DỰNG

Adress: TM27A, Tầng 3 – Tòa A1 Phương Đông GreenPark – Số 1 Trần Thủ Độ, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, TP.Hà Nội

Website: https://vienxaydung.edu.vn

Tel : 046 686 8910;  Fax : 043 257 9999

Hotline: 0904 889 859 (Ms.Hoa) –  

Email: vienxaydung.edu.vn@gmail.com