Công nhận tổ chức xã hội – nghề nghiệp đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Cơ quan Công bố/Công khai Bộ Xây dựng
Mã thủ tục BXD-263445
Cấp thực hiện Cấp Bộ
Loại TTHC

TTHC được luật giao quy định chi tiết

Lĩnh vực Quản lý hoạt động xây dựng
Trình tự thực hiện

– Tổ chức xã hội – nghề nghiệp gửi 01 bộ hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Bộ Xây dựng.

– Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Xây dựng xem xét và ban hành Quyết định công nhận tổ chức xã hội – nghề nghiệp đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề. Quyết định công nhận được gửi cho tổ chức xã hội – nghề nghiệp và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày ban hành Quyết định.

Cách thức thực hiện

Gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Bộ Xây dựng.

Thành phần hồ sơ
STTLoại giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
1– Đơn đề nghị công nhận theo mẫu quy định tại Phụ lục IV Nghị định số 100/2018/NĐ-CP.01
2– Bản sao có chứng thực hoặc tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính hoặc bản sao, xuất trình bản chính để đối chiếu văn bản của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cho phép thành lập hội và phê duyệt điều lệ hội.
  01
  3Bản kê khai điều kiện cơ sở vật chất phục vụ sát hạch.
   01
   Số bộ hồ sơ 01
   Phí

   Không có thông tin

   Lệ phí

   Không có thông tin

   Mức giá

   Không có thông tin

   Thời hạn giải quyết 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 
   Đối tượng thực hiện Tổ chức xã hội – nghề nghiệp trong nước
   Cơ quan thực hiện Cục Quản lý hoạt động xây dựng
   Cơ quan có thẩm quyền quyết định

   Không có thông tin

   Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Số 37 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội
   Cơ quan được ủy quyền

   Không có thông tin

   Cơ quan phối hợp

   Không có thông tin

   Kết quả thực hiện Quyết định công nhận tổ chức xã hội – nghề nghiệp đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.
   Căn cứ pháp lý của TTHC
   Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

   – Có lĩnh vực hoạt động liên quan đến hoạt động xây dựng, có phạm vi hoạt động trên cả nước.

   – Đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thành lập hội và phê duyệt điều lệ hội.

   – Đáp ứng đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ tổ chức sát hạch.

   Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin
   Xem thêm:  Thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, thuê mua