Chứng Nhận ISO 9001 Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng

TƯ VẤN CẤP CHỨNG NHẬn ISO 9001 HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TRÊN TOÀN QUỐC

Chứng nhận ISO 9001 là một trong những chứng nhận quan trọng nhất trong lĩnh vực quản lý chất lượng. ISO 9001 là một tiêu chuẩn quốc tế do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) ban hành, có nghĩa là một hệ thống quản lý chất lượng được công nhận trên toàn cầu.

Tiêu chuẩn ISO 9001 được thiết kế để giúp các tổ chức xây dựng và thực hiện một hệ thống quản lý chất lượng hiệu quả, giúp tăng cường hiệu quả sản xuất và dịch vụ, đảm bảo sự hài lòng của khách hàng và cải thiện hiệu quả tổ chức. Với chứng nhận ISO 9001, các tổ chức có thể chứng tỏ rằng họ đã đáp ứng được các tiêu chuẩn quản lý chất lượng hàng đầu thế giới.

 TIÊU CHUẨN ISO LÀ GÌ? NHIỆM VỤ CỦA ISO

ISO (International Organization for Standardization) là Tổ chức tiêu chuẩn hoá quốc tế.

ISO được thành lập năm 1947.

– Trụ sở tại Geneva.

– Được áp dụng hơn 150 nước.

– Việt Nam là thành viên chính thức từ năm 1977 và hiện nay đã được bầu vào ban chấp hành ISO.

Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 là bộ tiêu chuẩn được đúc kết dựa trên các các kinh nghiệm quản lý tốt trên toàn thế giới. Mục đích của bộ tiêu chuẩn ISO 9000 là đảm bảo các tổ chức áp dụng nó có khả năng cung cấp một cách ổn định các sản phẩm đáp ứng các yêu cầu về chất lượng của khách hàng.

Nhiệm vụ của ISO: Thúc đẩy sự phát triển về vấn đề tiêu chuẩn hoá nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi hàng hóa, dịch vụ quốc tế. Với ích lợi và tính hiệu quả của việc áp dụng ISO, ngày nay người ta mở rộng phạm vi áp dụng cho mọi tổ chức không phân biệt loại hình, quy mô và sản phẩm vào cả lĩnh vực quản lý hành chính, sự nghiệp.

Chứng nhận ISO 9001:2000 là bộ tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý chất lượng, gồm:
Tiêu chuẩn áp dụng: ISO 9001:2000
Tiêu chuẩn hướng dẫn: ISO 9001:2000, ISO 9004:2000, ISO 19011, IWA2

Bộ tiêu chuẩn chứng nhận ISO 9000 bao gồm:

1. Chứng Nhận ISO 9000: 2015 Hệ thống quản lý chất lượng – Cơ sở và từ vựng

2. Chứng Nhận ISO 9001: 2015 Hệ thống quản lý chất lượng – Các yêu cầu

3. Chứng Nhận ISO 9004: 2009 Hệ thống quản lý chất lượng – Hướng dẫn cải tiến hiệu quả

4. Chứng Nhận ISO 19011: 2011 Hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý chất lượng và môi trường

 

tieu chuan iso
Các tiêu chuẩn cơ bản trong bộ tiêu chuẩn ISO 9001

 

Đối tượng áp dụng

ISO 9001:2008 có thể áp dụng đối với mọi tổ chức, doanh nghiệp, không phân biệt phạm vi, quy mô hay sản phẩm, dịch vụ cung cấp. Tiêu chuẩn được sử dụng cho các mục đích chứng nhận, theo yêu cầu của khách hàng, cơ quan quản lý hoặc đơn thuần là để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức/doanh nghiệp.

Lợi ích tiêu chuẩn chứng nhận ISO 9001

Mt trong nhng li ích ln nht ca chng nhn ISO 9001 là nó giúp công ty ti ưu hóa quy trình ca h. Khi công ty đt đưc chng nhn ISO 9001, nó s đưc h tr bi mt quy trình c th và tiến trình đ đm bo rng tt c sn phm và dch v ca h đu đt tiêu chun quy đnh. Chng nhn ISO 9001 cũng có li ích khác như giúp công ty ti ưu hóa các quy trình và tăng cưng tính minh bch ca công ty. Nó cũng giúp công ty tăng cưng tin tưng ca khách hàng và gii thiu nhng chính sách và quy đnh cht lưng mi. Ngoài ra, chng nhn ISO 9001 còn giúp công ty ti ưu hóa nhng quy trình liên quan đến qun lý cht lưng và cung cp sn phm và dch v có cht lưng tt hơn. Vic cung cp các sn phm và dch v cht lưng tt hơn s giúp công ty tăng doanh s và làm tăng uy tín ca mình trong th trưng.

Để duy trì sự thỏa mãn của khách hàng, tổ chức phải đáp ứng được các yêu cầu của khách hàng. ISO 9001:2008 cung cấp một hệ thống đã được trải nghiệm ở quy mô toàn cầu để thực hiện phương pháp quản lý có hệ thống đối với các quá trình trong một tổ chức, từ đó tạo ra sản phẩm đáp ứng một cách ổn định các yêu cầu và mong đợi của khách hàng. Những lợi ích sau đây sẽ đạt được mỗi khi tổ chức thực hiện có hiệu lực hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với chứng nhận ISO 9001:2008:

Giúp tổ chức, doanh nghiệp xây dựng các quy trình chuẩn để thực hiện và kiểm soát công việc;

Phòng ngừa sai lỗi, giảm thiểu công việc làm lại từ đó nâng cao năng suất, hiệu quả làm việc;

Phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn trong tổ chức;

Hệ thống văn bản quản lý chất lượng là phương tiện đào tạo, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm;

Giúp cải tiến thường xuyên chất lượng các quá trình và sản phẩm;

Tạo nền tảng để xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả;

Nâng cao uy tín, hình ảnh của tổ chức, doanh nghiệp…

♦ Kiểm tra, đánh giá nội bộ

Tổ chức đào tạo đánh giá viên nội bộ;

Lập kế hoạch và tiến hành đánh giá nội bộ;

Khắc phục, cải tiến hệ thống sau đánh giá;

Xem xét của lãnh đạo về chất lượng.

♦Đăng ký chứng nhận

Lựa chọn tổ chức chứng nhận ISO 9001;

Đánh giá thử trước chứng nhận (nếu có nhu cầu và khi cần thiết);

Chuẩn bị đánh giá chứng nhận ;

Đánh giá chứng nhận và khắc phục sau đánh giá;

Tiếp nhận chứng nhận ISO 9001.

Cách thức đạt được Chứng nhận ISO 9001

Đ đt đưc chng nhn ISO 9001, công ty phi đu tư vào mt s quy trình và tiêu chun cht lưng. Đu tiên, công ty phi thc hin các quy trình cht lưng có liên quan đến sn phm và dch v ca h. Sau đó, công ty cn thc hin các quy trình qun lý cht lưng đ đm bo rng tt c sn phm và dch v ca h đu đt tiêu chun quy đnh.

Cui cùng, công ty cn phi thc hin các quy trình đ đm bo rng các quy trình và tiêu chun đưc tuân th mt cách chính xác và đu đn. Vic thc hin các quy trình này s giúp công ty đt đưc chng nhn ISO 9001 và đm bo rng tt c sn phm và dch v ca h đu đt tiêu chun cht lưng tt nht có th. Bng cách đt đưc chng nhn ISO 9001, các công ty có th đm bo rng tt c sn phm và dch v ca h đu đápng các tiêu chun cht lưng quy đnh. Điu này s giúp các công ty ti ưu hóa quy trình và cung cp sn phm và dch v có cht lưng tt hơn.

Các đơn vị có nhu cầu xin cấp chứng nhận iso 9001 xin vui lòng liên hệ

Viện Đào Tạo Và Bồi Dưỡng Cán Bộ Xây Dựng

VPGD: Tòa nhà HH2A – KĐT Linh Đàm – Hoàng Mai – Hà Nội

Hotline: – 0904.889.859

Website: vienxaydung.edu.vn – vienxaydung.edu.vn