Chi phí đăng ký đấu thầu qua mạng theo quy định

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Thông tư số 06/2021/TT-BKHĐT quy định chi tiết việc thu, nộp, quản lý và sử dụng các chi phí về đăng ký, đăng tải thông tin, lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia,

Thông tư quy định chi tiết việc: Thu, nộp, quản lý và sử dụng các Chi phí sử dụng dịch vụ đối với các gói thầu, dự án thuộc phạm vi điều chỉnh tại Điều 1 của Luật Đấu thầu; Thu, nộp, quản lý và sử dụng chi phí quy định tại khoản 6 Điều 32 Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Việc thu, nộp, quản lý và sử dụng các chi phí quy định tại khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều 32 Nghị định số 35/2021/NĐ-CP thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Thông tư được áp dụng đối với tổ chức, cá nhân thực hiện việc đăng ký, đăng tải thông tin, lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư theo quy định nêu trên; Tổ chức, cá nhân liên quan đến việc quản lý, vận hành Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Tổ chức, cá nhân không thuộc phạm vi điều chỉnh tại Khoản 1 Điều 1 của Thông tư được chọn áp dụng quy định của Thông tư để thực hiện việc đăng ký, đăng tải thông tin, lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Xem thêm:  Hướng dẫn yêu cầu hoàn tiền khi chuyển không rõ đến tài khoản Trung tâm mạng đấu thầu quốc gia

Cụ thể mức thu chi phí căn cứ theo Thông tư liên tịch 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng:

✔️ Chi phí đăng ký tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (nộp 01 lần khi đăng ký): 550.000 đồng (đã bao gồm VAT);

✔️ Chi phí duy trì tên và dữ liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (nộp hàng năm, không kể năm đăng ký): 550.000 đồng (đã bao gồm VAT);

✔️ Chi phí nộp hồ sơ dự thầu: 330.000 đồng/gói (đã bao gồm VAT);Chi phí nộp hồ sơ đề xuất: 220.000 đồng/gói (đã bao gồm VAT).

Chi phí đấu thầu qua mạng

Quý khách hàng có nhu cầu dịch vụ nộp phí đấu thầu qua mạng cho nhà thầu / mời thầu, cấp lại / cấp mới chứng thư số đấu thầu hoặc đăng ký thông tin đấu thầu qua mạng, đăng ký thông tin nhà thầu / mời thầu và các dịch vụ khác liên quan tới đấu thầu qua mạng xin vui lòng liên hệ qua Hotline: 0904.889.859 –  để được tư vấn thông tin chính xác nhất.