Tag: thẻ phòng cháy chữa cháy

Chứng Chỉ Phòng Cháy Chữa Cháy PCCC

Kiến thức cơ bản về Phòng cháy chữa cháy

Huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy PCCC Pháp luật hiện hành đã đưa ra quy định cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và các cá nhân có liên quan đến hoạt động phòng cháy và chữa cháy thì cần phải được đào tạo bồi dưỡng và cấp chứng chỉ phòng cháy chữa cháy….