Tag: huấn luyện cứu nạn cứu hộ

Huấn Luyện Cấp Chứng Chỉ Cứu Nạn Cứu Hộ

HUAN LUYEN NGHIEP VU CUU CUU HO 1 - Huấn Luyện Cấp Chứng Chỉ Cứu Nạn Cứu Hộ

  HUẤN LUYỆN ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ CẤP CHỨNG CHỈ CỨU NẠN CỨU HỘ TRÊN TOÀN QUỐC   – Căn cứ Luật 27/2001/QH10 – Căn cứ Luật 40/2013/QH13 – Căn cứ Nghị định 79/2014/NĐ-CP – Căn cứ Thông tư 66/2014/TT-BCA   ♦ Cấp Chứng Chỉ Phòng Cháy Chữa Cháy ♦ Cấp Chứng Chỉ Nghiệp Vụ Bảo…