Tag: học giám đốc quản lý dự án

Cấp Chứng Chỉ Giám Đốc Quản Lý Dự Án Uy Tín

Lớp Học Giám Đốc Quản Lý Dự Án

Khai Giảng Khóa Học Giám Đốc Quản Lý Dự Án, Cấp Giám Đốc Chứng Chỉ Quản Lý Dự Án. Được tổ chức hàng tháng tại Hà Nội và Hồ Chí Minh (TPHCM)     ♦ Tư Vấn Thi Sát Hạch Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề Quản Lý Dự Án ♦ Chứng Chỉ Quản Lý An Toàn Lao Động Trong…