Tag: chứng chỉ thẩm định giá

Đào Tạo Cấp Chứng Chỉ Nghiệp Vụ Thẩm Định Giá

lop tham dinh gia

TỔ CHỨC ĐÀO TẠO LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CẤP CHỨNG CHỈ THẨM ĐỊNH GIÁ TRÊN TOÀN QUỐC   – Căn cứ Quyết định số 55/2008/QĐ-BTC ngày 15/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế thi, cấp, sử dụng và quản lý Thẻ Thẩm định viên về giá. – Căn cứ Quyết…

error: Alert: Content selection is disabled!!