Tag: Chứng Chỉ Kỹ Sư Định Giá

CẤP CHỨNG CHỈ KỸ SƯ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG UY TÍN

Lớp học kỹ sư định giá xây dựng

  1. Đối tượng được cấp chứng chỉ kỹ sư định giá: Cá nhân là công dân Việt Nam, người Việt Nam định c­ư ở n­ước ngoài, ng­ười n­ước ngoài có nguyện vọng và có đủ điều kiện nêu tại mục (4) của văn bản này. Cá nhân là công chức đang làm việc trong…