Tag: Chứng Chỉ Hành Nghề Xây Dựng

TƯ VẤN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG

Chứng chỉ hành nghề thiết kế

Thi sát hạch chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng, chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư Chứng chỉ hành nghề thiết kế bao gồm những lĩnh vực gì? Phạm vi hoạt động của nó ra sao? Điều kiện, hồ sơ, trình tự thi sát hạch chứng chỉ hành nghề thiết kế ra sao?…