Một vài điểm mới về quy định điều kiện năng lực chỉ huy trưởng công trình

Một số điểm mới quy định về điều kiện đối vơi Chỉ huy trưởng công trình
Một số điểm khác biệt lớn giữa nghị định số 12/2009/NĐ-CP của Chính phủ, ngày 10/02/2002 trước đây (đã hết hiệu lực) và nghị định số 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ, ngày 18/06/2015 về quản lý Dự án đầu tư xây dựng (thay thế nghị định số 12/2009/NĐ-CP), quy định về Điều kiện đối với chứng chỉ chỉ huy trưởng công trường.

Cá nhân đảm nhận chức danh chỉ huy trưởng công trường hạng I, II, III đều phải có chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát thi công xây dựng hoặc chứng chỉ hành nghề an toàn lao động (Điều 53 của nghị định số 59/2015/NĐ-CP). Đây là điểm mới được quy định thêm so với Điều 52 của nghị định số 12/2009/NĐ-CP về quản lý Dự án đầu tư xây dựng chỉ có bằng đại học trở lên thuộc chuyên ngành phù hợp với loại công trình và đáp ứng các điều kiện tương ứng với mỗi hạng(Có hai cấp hạng I, II); Cụ thể Điều 53 của nghị định số 59/2015/NĐ-CP về quản lý Dự án đầu tư xây dựng quy định như sau:

nganh xay dung dan dung cong nghiep
Ảnh minh họa

 

1. Cá nhân đảm nhận chức danh chỉ huy trưởng công trường phải đáp ứng các điều kiện tương ứng với các hạng như sau:

a) Hạng I: Có chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát thi công xây dựng hoặc chứng chỉ hành nghề an toàn lao động hạng I; đã làm chỉ huy trưởng công trường thi công xây dựng ít nhất 1 (một) công trình cấp I hoặc 2 (hai) công trình cấp II cùng loại;

Xem thêm:  Chứng chỉ hành nghề xây dựng cũ được sử dụng đến khi hết hạn

b) Hạng II: Có chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát thi công xây dựng hoặc chứng chỉ hành nghề an toàn lao động hạng II; đã làm chỉ huy trưởng công trường thi công xây dựng ít nhất 1 (một) công trình cấp II hoặc 2 (hai) công trình cấp III cùng loại;

c) Hạng III: Có chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát thi công xây dựng hoặc chứng chỉ hành nghề an toàn lao động hạng III; đã trực tiếp tham gia thi công xây dựng ít nhất 1 (một) công trình cấp III hoặc 2 (hai) công trình cấp IV cùng loại.

2. Phạm vi hoạt động:

a) Hạng I: Được làm chỉ huy trưởng công trường mọi cấp công trình cùng loại;

b) Hạng II: Được làm chỉ huy trưởng công trường trong đó có công trình cấp II cùng loại trở xuống;

c) Hạng III: Được làm chỉ huy trưởng công trường trong đó có công trình cấp III, cấp IV cùng loại.

Bài này chỉ trích dẫn, đề cập một số nội dung mới quy định về điều kiện đối với chỉ huy trưởng công trường. Mục đích chính của bài viết mang tính chất thông tin đến các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động trong lĩnh vực xây dựng để biết và áp dụng trong thời gian tới, nhằm nâng cao chất lượng công trình, đồng thời thực hiện đúng các quy định của pháp luật.
Người trích dẫn: Th.S: Nguyễn Xuân Phương (Cập nhật ngày 05-05-2016

Xem thêm:  Điều kiện tổ chức huấn luyện cấp chứng chỉ an toàn y tế nhóm 5