Mẫu chứng chỉ an toàn nhóm 3

 Với mục tiêu bảo vệ an toàn cho người lao động tránh khỏi những ảnh hưởng của những yếu tố nguy hiểm, có hại và tạo ra điều kiện làm việc thuận lợi nhằm đảm bảo sức khỏe cho người lao động, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm góp phần thúc đẩy quá trình phát triển chung của đất nước. Pháp luật quy định như thế nào về mẫu chứng chỉ an toàn nhóm 3? Cùng Viện Xây Dựng tìm hiểu trong nội dung bài viết dưới đây.

>>>> Xem thêm:

♦   Vai trò của chứng chỉ an toàn xây dựng trong phát triển kinh tế

♦    Đối tượng nào cần được cấp chứng chỉ huấn luyện an toàn?

Mẫu chứng chỉ an toàn nhóm 3
Mẫu chứng chỉ an toàn nhóm 3

Vai trò của việc huấn luyện an toàn lao động nhóm 3

Bất kì ngành nghề lao động nào cũng tiềm ẩn rủi ro tai nạn lao động. Tai nạn lao động luôn có thể xảy ra bất kỳ lúc nào, bất cứ môi trường làm việc nào. 

Tai nạn lao động có thể nhẹ, hoặc khá nặng nề, không chỉ về thể xác, kinh tế mà còn về cả tinh thần và thậm chí nhiều hậu quả đáng buồn hơn. Nguyên nhân gây ra tai nạn lao động phần lớn đến từ sự chủ quan, quá tự tin về môi trường làm việc dù không đảm bảo trong quá trình làm việc, dẫn đến môi trường làm việc bị thiếu an toàn.

Việc huấn luyện để làm chứng chỉ an toàn nhóm 3 giúp cho người lao động có thể chủ động nhận biết các mối nguy hiểm tiềm ẩn trong khi làm việc, từ đó đề xuất các giải pháp, biện pháp phòng tránh sự cố tai nạn nghề nghiệp một cách triệt để nhất.

Việc trang bị những kiến thức và kỹ năng cần thiết để người lao động chủ động phòng ngừa những tai nạn lao động, hiểu rõ được các tình huống nguy hiểm có thể dẫn đến các tai nạn lao động tại bất cứ lúc nào, bất cứ môi trường làm việc nào không đảm bảo an toàn

Qua đó, giúp người lao động có thể tự trang bị những kỹ năng cần thiết ứng biến trước các tai nạn.

Huấn luyện an toàn lao động nói chung và huấn luyện chứng chỉ an toàn nhóm 3  nói riêng  không những giúp cho người lao động làm việc tốt, làm đúng những yêu cầu theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước mà còn mang lại lợi ích thực tế và bền lâu cho toàn bộ công ty, doanh nghiệp, đơn vị của bạn. 

Làm việc trong một môi trường an toàn sẽ giúp cho hoạt động của đơn vị bạn hoạt động một cách liên tục và chuyên nghiệp hơn, hiệu quả hơn, giảm thiểu chi phí cho các sự cố về con người lẫn máy móc và tăng năng suất lao động, hiệu quả làm việc.

Xem thêm:  Nên 100% đấu thầu qua mạng để Công khai minh bạch trong quản lý

Tóm lại, việc huấn luyện an toàn lao động nhóm 4 có lợi ích cơ bản sau:

 • Giúp người lao động hiểu được các loại nguy hại tiềm tàng ở nơi làm việc.
 • Giúp đề phòng những nhân tố nguy hại trước khi sự việc xảy ra
 • Quản chế sự phát sinh phát triển của nguy hại.
 • Đánh giá mức độ nguy hại ở nơi làm việc.

Đối tượng cần phải tham gia khóa huấn luyện an toàn lao động nhóm 3

Theo Nghị định số 44/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn; vệ sinh lao động về huấn luyện an toàn lao động. Thì công tác này được phân chia thành 6 đối tượng. 

Đối tượng cần phải tham gia khóa huấn luyện chứng chỉ an toàn nhóm 3 là những người lao động đang làm việc có yêu cầu về nghiêm ngặt độc hại cho người lao động trong  danh mục yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn  ban hành kèm theo thông tư 12/2016/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BTC.

 • Chế tạo, lắp ráp thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt
 • Vận hành các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt
 • Tháo dỡ, kiểm tra , các vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt
 • Bảo dưỡng, sửa chữa có yêu cầu về nghiêm ngặt
 • Kiểm định kỹ thuật an toàn có yêu cầu về nghiêm ngặt
 • Vận hành sửa chữa, bảo dưỡng, tháo sõ kiểm tra thiết bị thi công xây dựng
 • Lắp ráp, vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng, vệ sinh các loại máy mài về nghiêm ngặt
 • Các công việc làm việc trên sông, trên biển…
 • Chế tạo,vận hành , sửa chữa, bảo dưỡng kiểm tra , thiết bị hang hầm,…
 • Các công việc trong gian hạn chế
 • Các công việc làm vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường
 • Các công việc kiểm tra trực tiếp thi công xây dựng công trình
 • Các công việc làm về thi công , lắp đặt, vanah hành, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị điện
 • Các công việc làm về hàn cắt kim loại
 • Các công việc làm việc trên cao hoặc nơi leo trèo nguy hiểm
 • Sản xuất sử dụng bảo quản hóa chất
 • Vận hành các thiết bị máy móc nghiêm ngặt

Mục đích khóa đào tạo Chứng chỉ An toàn lao động nhóm 3

Khi tham gia khóa đào tạo chứng chỉ an toàn nhóm 3 các học viên sẽ thu được những lợi ích sau:

– Tham gia huấn luyện chứng chỉ an toàn nhóm 3 theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, phù hợp với tình hình thực tế của từng đơn vị.

– Đội ngũ giảng viên kinh nghiệm cung cấp tài liệu huấn luyện chứng chỉ an toàn nhóm 3 theo đúng quy chuẩn.

– Đào tạo lý thuyết đi đôi với thực hành để học viên có thể thành thạo những kỹ năng cơ bản về an toàn lao động nhóm 3.

– Hỗ trợ tư vấn an toàn vệ sinh lao động các nhóm.

– Cung cấp sổ Theo dõi công tác huấn luyện an toàn lao động theo đúng quy định.

– Sau khóa đào tạo, học viên được cấp chứng chỉ an toàn lao động theo đúng quy định tại Nghị định 44/2016/NĐ-CP.

Nội dung huấn luyện cấp thẻ an toàn nhóm 3

Khóa đào tạo mẫu chứng chỉ an toàn nhóm 3 gồm: lý thuyết, thực hành và kiểm tra.

Trong đó, phần lý thuyết bao gồm các nội dung cơ bản sau:

Xem thêm:  Quy định chứng chỉ năng lực xây dựng mới nhất

– Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn lao động:

+ Những quy định, quy trình làm việc an toàn lao động;

+ Các kỹ thuật an toàn lao động;

+ Tổng hợp kiến thức về thiết bị, máy móc, chất nguy hiểm, có hại; đánh giá, phân tích, quản lý rủi ro liên quan đến lĩnh vực hoặc công việc yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động.

– Huấn luyện kiến thức cơ bản về an toàn vệ sinh lao động:

+ Các chính sách, chế độ trong lĩnh vực an toàn vệ sinh lao động;

+ Những kiến thức chủ yếu về các nhân tố nguy hiểm, gây hại tại nơi làm việc; một số biện pháp cải thiện điều kiện làm việc.

+ Nhiệm vụ, chức năng của mạng lưới an toàn vệ sinh viên;

+ Kỹ năng nghiệp vụ sơ cứu người bị tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp;

+ Nội quy biển báo, biển chỉ dẫn an toàn lao động; cách sử dụng thiết bị, phương tiện an toàn lao động;

+ An toàn trong sản xuất, lao động, kinh doanh.

Thời gian và tần suất huấn luyện an toàn lao động nhóm 3:

Huấn luyện lần đầu: 24 giờ

Huấn luyện định kỳ: 12 giờ

Huấn luyện định kỳ: 2 năm 1 lần

Đối với chứng chỉ an toàn nhóm 3 thì thẻ an toàn lao động có thời hạn 2 năm, và phải huấn luyện định kỳ ít nhất 2 năm 1 lần.

Mẫu chứng chỉ an toàn lao động nhóm 3

mẫu chứng chỉ an toàn nhóm 3 được quy định tại Nghị định 44/2016/NĐ-CP với nội dung và hình thức như sau:

Kích thước thẻ: 60mm x 90mm

(1) ………………………………….

(2) ………………………………….

THẺ AN TOÀN LAO ĐỘNG

Ảnh 3×4, đóng dấu giáp lai

Số:…………/(3) ………./TATLĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

THẺ AN TOÀN LAO ĐỘNG

Họ và tên: ………………………………………

Sinh ngày: ……..…/ …….……/ …………

Công việc: ………………………………….…

Đã hoàn thành khóa huấn luyện:

……………………………………………

Từ ngày …./…./20 …. đến ngày ./…/20 …

……….., ngày …./ …./…………

.
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

Thẻ có giá trị đến ngày …/ …./………

(1) Tên cơ quan chủ quản cơ sở cấp thẻ (chữ in hoa, cỡ 10)

(2) Tên cơ sở cấp thẻ (chữ in hoa đậm, cỡ 10).

(3) Năm cấp thẻ an toàn.

Tại sao nên chọn dịch vụ của Viện Xây dựng:

 • Bạn sẽ được tham gia khóa học với những giảng viên dày dặn kinh nghiệm về công tác an toàn lao động
 • Bạn sẽ được Viện Đào Tạo tư vấn về nhũng vấn đề an toàn lao động tại các doanh nghiệp
 • Bạn sẽ được cấp tài liệu học , do chính những giảng viên đứng lớp sẽ biên soạn
 • Bạn sẽ được tham gia thực hành cuối mỗi buổi học đến khi các bạn thành thạo trong công việc
 • Bạn sẽ nhận được bộ hồ sơ lưu khi tham gia khóa học
 • Bạn sẽ không nhận chứng chỉ an toàn lao động mà sẽ nhận thẻ huấn luyện an toàn

Như vậy, với những chia sẻ về mẫu chứng chỉ an toàn nhóm 3 sẽ giúp ích cho các bạn. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí theo Hotline: 0904.889.859 – 0909 099 583.