Luật đấu thầu 2013 số 43/2013/QH13 Luật đấu thầu mới nhất

Luật đấu thầu số 43/2013/QH13

Dưới đây là link tải toàn bộ văn bản luật đấu thầu số 43 bằng file .Doc..
LINK TẢI TẠI ĐÂY

luatdauthau
Luật đấu thầu số 43/2013/QH13

 

Xem thêm:  Thông tư số 17/2016/TT-BXD Hướng dẫn về năng lực của tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động xây dựng