Danh Mục: Khóa Học Định Giá

Khai Giảng Liên Tục Khóa Học Kỹ Sư Định Giá Xây Dựng trên Toàn Quốc. Cấp Chứng Chỉ Kỹ Sư Định Giá Xây Dựng Uy Tín. Tel: 0904.889.859

CẤP CHỨNG CHỈ KỸ SƯ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG UY TÍN

Lớp học kỹ sư định giá xây dựng

  1. Đối tượng được cấp chứng chỉ kỹ sư định giá: Cá nhân là công dân Việt Nam, người Việt Nam định c­ư ở n­ước ngoài, ng­ười n­ước ngoài có nguyện vọng và có đủ điều kiện nêu tại mục (4) của văn bản này. Cá nhân là công chức đang làm việc trong…

Đào Tạo Cấp Chứng Chỉ Nghiệp Vụ Thẩm Định Giá

lop tham dinh gia - Đào Tạo Cấp Chứng Chỉ Nghiệp Vụ Thẩm Định Giá

TỔ CHỨC ĐÀO TẠO LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CẤP CHỨNG CHỈ THẨM ĐỊNH GIÁ TRÊN TOÀN QUỐC   – Căn cứ Quyết định số 55/2008/QĐ-BTC ngày 15/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế thi, cấp, sử dụng và quản lý Thẻ Thẩm định viên về giá.– Căn cứ Quyết định…