Cấp lại chứng chỉ kiểm định viên cho các cá nhân thực hiện kiểm định đối với các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động sử dụng trong thi công xây dựng

Cơ quan Công bố/Công khai Bộ Xây dựng
Mã thủ tục B-BXD-263360-TT
Cấp thực hiện Cấp Bộ
Loại TTHC

TTHC được luật giao quy định chi tiết

Lĩnh vực Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng
Trình tự thực hiện

– Cá nhân có nhu cầu cấp lại chứng chỉ kiểm định viên lập 01 bộ hồ sơ gửi cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Xây dựng để đề nghị cấp lại chứng chỉ kiểm định viên.

– Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Xây dựng có trách nhiệm cấp lại chứng chỉ cho kiểm định viên. Trường hợp không cấp lại chứng chỉ kiểm định viên phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Cách thức thực hiện

Gửi hồ sơ đến cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Xây dựng.

Thành phần hồ sơ
STTLoại giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
1 – Trường hợp bổ sung, sửa đổi nội dung chứng chỉ kiểm định viên, hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ kiểm định viên;

+ Bản gốc chứng chỉ đã được cấp;

+ Tài liệu chứng minh sự phù hợp của yêu cầu bổ sung, sửa đổi;

+ 02 ảnh màu cỡ 3×4 của người đề nghị cấp lại chứng chỉ chụp trong khoảng thời gian 6 tháng, kể từ ngày đề nghị.

– Hồ sơ đề nghị cấp lại chứng chỉ kiểm định viên khi hết hạn bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ kiểm định viên;

+ Bản gốc chứng chỉ đã được cấp;

+ Kết quả sát hạch trước khi cấp lại;

+ Giấy chứng nhận sức khỏe trong khoảng thời gian 06 tháng, kể từ ngày đề nghị.

– Trường hợp chứng chỉ kiểm định viên bị hỏng hoặc mất, hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ kiểm định viên;

+ Bản sao chứng chỉ kiểm định viên (nếu có) hoặc số hiệu kiểm định viên đã được cấp;

+ 02 ảnh màu cỡ 3×4 của người đề nghị cấp lại chứng chỉ chụp trong khoảng thời gian 06 tháng, kể từ ngày đề nghị.

– Chứng chỉ kiểm định viên bị thu hồi được xem xét để cấp lại, hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ kiểm định viên;

+ Báo cáo việc thực hiện các yêu cầu, kiến nghị của cơ quan có thẩm quyền về khắc phục sai phạm;

+ Văn bản chứng minh đã hoàn thành khóa huấn luyện và sát hạch đạt yêu cầu về nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động với đối tượng kiểm định tổ chức sau thời điểm quyết định thu hồi chứng chỉ có hiệu lực đối với trường hợp kiểm định viên không làm việc tại bất kỳ tổ chức kiểm định nào từ 12 tháng trở lên, thực hiện kiểm định không đúng quy trình kiểm định;

+ 02 ảnh màu cỡ 3×4 của người đề nghị cấp lại Chứng chỉ chụp trong khoảng thời gian 06 tháng, kể từ ngày đề nghị.

  04
  Số bộ hồ sơ 01 bộ
  Phí

  Không có thông tin

  Lệ phí

  Không có thông tin

  Mức giá

  Không có thông tin

  Thời hạn giải quyết

  05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

  Đối tượng thực hiện Cá nhân có nhu cầu cấp lại chứng chỉ kiểm định viên.
  Cơ quan thực hiện Cơ quan chuyên môn được Bộ, cơ quan ngang Bộ giao
  Cơ quan có thẩm quyền quyết định Bộ Xây dựng
  Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Bộ Xây dựng – 37 Lê Đại Hành – Quận Hai Bà Trưng – Hà Nội
  Cơ quan được ủy quyền

  Không có thông tin

  Cơ quan phối hợp

  Không có thông tin

  Kết quả thực hiện Chứng chỉ kiểm định viên
  Căn cứ pháp lý của TTHC
  Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

  Cá nhân đã được cấp chứng chỉ kiểm định viên có bổ sung, sửa đổi nội dung chứng chỉ kiểm định viên hoặc chứng chỉ kiểm định viên hết hạn hoặc bị mất, bị hỏng, bị thu hồi. Chứng chỉ kiểm định viên chỉ được xem xét cấp lại sau thời hạn ít nhất 06 tháng kể từ ngày bị thu hồi.

  Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin
  Xem thêm:  Cấp giấy phép di dời đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.