Bộ Xây dựng ý kiến về định mức cấp phối vật liệu sử dụng cát nghiền nhân tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

(Xây dựng) – Bộ Xây dựng vừa có văn bản trả lời Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh về việc xin ý kiến thống nhất định mức cấp phối vật liệu sử dụng cát nghiền nhân tạo và hồ sơ định mức bổ sung (kết quả thí nghiệm các cấp phối vật liệu ngày 28/12/2018).

223856baoxaydung_image001

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 19 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/03/2015 của Bộ Xây dựng về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, trên cơ sở phương pháp lập định mức dự toán xây dựng theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng, các bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, UBND cấp tỉnh tổ chức lập và công bố định mức xây dựng cho các công việc đặc thù chuyên ngành của ngành và địa phương sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng. Việc xây dựng định mức thực hiện theo quy định tại phụ lục số 05 Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Cát nghiền nhân tạo được sản xuất từ đá cát kết (ở các vùng mỏ Hà Tu, Hòn Gai, khai thác khoáng sản Đông Bắc, Cao Sơn, Cọc 6, Đèo Nai, Mông Dương, Tây Nam, Đá Mài, Núi Béo, Khe Sim). Tuy nhiên, cát nghiền nhân tạo được dùng để thí nghiệm tính chất cơ lý và thiết kế định mức cấp phối là cát nghiền được sản xuất từ đá cát kết tại vùng mỏ Cao Sơn. Cần đánh giá mức độ chênh lệch về tính chất cơ lý của đá cát kết tại các vùng mỏ nêu trên.

Xem thêm:  Hỏi: Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân

Theo tiêu chuẩn quốc gia Việt Nam TCVN 9205:2012 cát nghiền cho bê tông và vữa thì cát mịn với mô đun độ lớn trong khoảng 0,7 đến 2,0 chỉ được sử dụng chế tạo vữa. Vì vậy, việc sử dụng cát nghiền để thiết kế định mức cấp phối vữa với mô đun độ lớn bằng 2,87 như nêu tại văn bản số 4487/SXD-KT&VLXD ngày 03/12/2018 của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh là chưa phù hợp.

Hàm lượng kim loại nặng tại các nguồn đá cát kết ở các mỏ than và mức độ ảnh hưởng đến môi trường trong quá trình khai thác, sản xuất, sử dụng cát nghiền cần được đánh giá cụ thể.

Bộ Xây dựng đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo đơn vị tư vấn lập định mức xem xét, làm rõ những nội dung nêu trên và báo cáo Bộ Xây dựng theo quy định tại Điều 19, Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/03/2015 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và Điều 17, Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Tuyết Hạnh

 

Nguồn: Báo Xây Dựng