Hướng Dẫn Đăng Ký Online Chứng Chỉ Hành Nghề Xây Dựng Cho Cá Nhân

CHỨC NĂNG HỒ SƠ ĐỐI VỚI CÁ NHÂN

 

Đăng ký tài khoản

Từ trình duyệt công dân truy cập địa chỉ : http://ccxd.xaydung.gov.vn/

Để nộp hồ sơ trực tuyến, công dân cần có một tài khoản điện tử.

 

 

♦ TƯ VẤN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ XÂY DỰNG HẠNG 1,2,3

♦ DỊCH VỤ TƯ VẤN CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC XÂY DỰNG CHO TỔ CHỨC

♦ DANH SÁCH CÁC KHÓA HỌC VỀ NGHIỆP VỤ XÂY DỰNG & QUẢN LÝ

 

 

 

Bước 1

 

Trên màn hình trang chủ, công dân bấm nút trên cùng bên phải  Gửi hồ sơ

Từ màn hình đăng nhập hệ thống cấp chứng chỉ công dân chọn nút Bạn chưa có tài khoản

 

Tại màn hình đăng ký tài khoản công dân nhập các thông tin cần thiết và chú ý:

Đăng ký thông tin

 

– Số CMND là chính xác và sẽ không được sửa lại trong tài khoản.

– Địa chỉ Email để đăng ký là duy nhất, không trùng nhau với công dân và tổ chức.

Điền thông tin

 

Sau khi đăng ký thành công, mật khẩu sẽ được gửi vào email, đồng thời công dân sẽ điền tiếp các thông tin cá nhân của mình, thông tin này sẽ được sử dụng mặc định trong quá trình gửi hồ sơ. Đăng ký xong, công dân nên đăng nhập hệ thống và đổi mật khẩu của mình.

Email thông báo

III. Gửi hồ sơ.

 

Trên màn hình trang chủ, công dân bấm nút trên cùng bên phải Gửi hồ sơ

Từ màn hình đăng nhập hệ thống cấp chứng chỉ công dân chọn nút

IMG 7

 

Sau đó nhập các thông tin Email và mật khẩu hệ thống cùng mã xác nhận.

Đăng nhập

 

Hồ sơ công dân hiển thị trạng thái các hồ sơ hiện có của công dân, giúp công dân có thể lưu hồ sơ  của mình lại để tiện theo dõi. Trong hồ sơ công dân có thể chứa một hoặc nhiều hồ sơ xin cấp chứng chỉ, một hồ sơ xin cấp chứng chỉ chứa một hoặc nhiều lĩnh vực xin hành nghề.

Đăng ký lĩnh vực

 

Chú ý:

Công dân chỉ sửa, xóa được những đơn chưa gửi, mới gửi hoặc bị trả lại để bổ sung thông tin tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ, nếu hồ sơ đã tiếp nhân (đã chuyển từ bộ phận tiếp nhận hồ sơ sang bộ phận sát hạch thì công dân chỉ được xem quá trình thụ lý).

Nếu hồ sơ do bộ phân sát hạch yêu cầu bổ sung thông tin, công dân chỉ được gửi tệp dữ liệu bổ sung mà không được sửa nội dung của đơn.

 

  1. Nhập đơn đăng ký thi sát hạch.

(Trường hợp chỉ thi nhưng chưa đề nghị cấp chứng chỉ)

 

Hồ sơ

 

 

Sau khi điền đầy đủ các thông tin cần thiết, công dân chọn nút để thêm lĩnh vực hành nghề cần thi.

Chọn ngành nghề

 

Khi nhập xong các lĩnh vực xin hành nghề, để lưu hồ sơ thì bấm phím  IMG 11 , để gửi tệp đính kèm thì bấm IMG 12

Khi đính kèm hồ sơ, cần lưu ý định dạng tệp gửi đi và dung lượng tối đa là 1Mb, nếu có nhiều tài liệu thì nên nén chung thành một tệp (đuôi zip hoặc rar) để gửi.

 

Gửi hồ sơ

Chú ý: Nhập hồ sơ xin đăng ký dự thi sát hạch: Thỏa mãn các điều kiện sau.

Xem thêm:  Chứng chỉ an toàn theo nghị định 44 cập nhật mới nhất

 Các Lĩnh vực hành nghề cùng hạng chỉ được nhập một lần (chưa được cấp hoặc đang được thụ lý hay đã nhập).

– Bộ Xây dựng sát hạch đối với hồ sơ phải có lĩnh vực hạng 1.

– Sở Xây dựng không sát hạch với hồ sơ có lĩnh vực hạng 1.

 

Nhập hồ sơ cấp mới/ gia hạn.

Nhập hồ sơ xin cấp mới: Thỏa mãn các điều kiện sau.

 Chưa có hồ sơ đang thụ lý hoặc đã lưu hành.

 Không có lĩnh vực nào đã gửi mà đang thụ lý.

 Các Lĩnh vực hành nghề cùng hạng chỉ được nhập một lần (chưa được cấp hoặc đang được thụ lý hay đã nhập).

 

Nhập hồ sơ xin cấp gia hạn: Thỏa mãn các điều kiện sau.

 Mã số hành nghề phải tồn tại mà đúng CMND của công dân hiện tại, và có chứng chỉ đang lưu hành.

 Không có lĩnh vực nào đã gửi và đang thụ lý.

– Các Lĩnh vực hành nghề cùng hạng chỉ được nhập hai lần (trước đó đã được cấp hoặc đang được thụ lý hay đã nhập một lần).

– Chỉ được gửi nếu công dân có chứng chỉ đang lưu hành.

 

Các điều kiện khác:

– Mã số sát hạch đã thi : Cách nhau bởi dấu , và mã số đang tồn tại chưa được sử dụng đồng thời của đúng cá nhân nộp hồ sơ. Sử dụng trong trường hợp công dân đã thi sát hạch trước khi xin cấp chứng chỉ.

 

Ghi chú :

– Bộ Xây dựng cấp chứng chỉ đối với hồ sơ phải có lĩnh vực hạng 1.

– Sở Xây dựng không cấp chứng chỉ với hồ sơ có lĩnh vực hạng 1.

 

Info

Sau khi điền đầy đủ các thông tin cần thiết, công dân chọn hình thức cấp tại nút “Chứng chỉ cũ hết hạn sử dụng”  và tiếp tục chọn nút “Thêm lĩnh vực” để thêm lĩnh vực xin hành nghề.

 

Chọn ngành nghề

Khi nhập xong các lĩnh vực xin hành nghề, để lưu hồ sơ thì bấm phím  IMG 11 , để gửi tệp đính kèm thì bấm IMG 12. Khi đính kèm hồ sơ, cần lưu ý định dạng tệp gửi đi và dung lượng tối đa là 1Mb, nếu có nhiều tài liệu thì nên nén chung thành một tệp (đuôi zip hoặc rar) để gửi.

 

Đính kèm

Nhập hồ sơ điều chỉnh nội dung.

Thỏa mãn các điều kiện sau.

 Không có lĩnh vực nào đã gửi mà đang thụ lý.

 Các Lĩnh vực hành nghề cùng hạng chỉ được nhập một lần (chưa được cấp hoặc đang được thụ lý hay đã nhập).

 Các Lĩnh vực hành nghề xin điều chỉnh phải có trong chứng chỉ cũ.

 Mã số hành nghề phải tồn tại mà đúng số CMND của công dân hiện tại, và đang có chứng chỉ lưu hành.

 

Các điều kiện khác:

– Mã số sát hạch đã thi : Cách nhau bởi dấu , và mã số đang tồn tại chưa được sử dụng đồng thời của đúng cá nhân nộp hồ sơ. Sử dụng trong trường hợp công dân đã thi sát hạch trước khi xin cấp chứng chỉ.

Xem thêm:  Thông tư số 17/2016/TT-BXD Hướng dẫn về năng lực của tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động xây dựng

Ghi chú :

– Nộp đơn điều chỉnh tại địa phương mà đã nộp đơn cũ tại địa phương đó, trừ trường hợp địa phương cũ không phải Bộ XD mà đơn điều chỉnh có hạng I thì nộp đơn điều chỉnh về Bộ XD.

Quá trình thao tác cũng giống như trên ở các bước điền thông tin, thêm lĩnh vực hành nghề, đính kèm tệp hồ sơ.

 

Nhập hồ sơ bổ sung nội dung.

Thỏa mãn các điều kiện sau.

 Không có lĩnh vực nào đã gửi mà đang thụ lý.

 Các Lĩnh vực hành nghề cùng hạng chỉ được nhập một lần (chưa được cấp hoặc đang được thụ lý hay đã nhập).

 Mã số hành nghề phải tồn tại mà đúng số CMND của công dân hiện tại, và đang có chứng chỉ lưu hành.

 

Các điều kiện khác:

– Mã số sát hạch đã thi : Cách nhau bởi dấu , và mã số đang tồn tại chưa được sử dụng đồng thời của đúng cá nhân nộp hồ sơ. Sử dụng trong trường hợp công dân đã thi sát hạch trước khi xin cấp chứng chỉ.

 

Ghi chú :

– Nộp đơn bổ sung tại địa phương mà đã nộp đơn cũ tại địa phương đó, trừ trường hợp địa phương cũ không phải Bộ XD mà đơn bổ sung có hạng I thì nộp đơn bổ sung về Bộ XD.

 

Quá trình thao tác cũng giống như trên ở các bước điền thông tin, thêm lĩnh vực hành nghề, đính kèm tệp hồ sơ.

 

Nhập hồ sơ cấp lại chứng chỉ.

Thỏa mãn các điều kiện sau.

 Không có lĩnh vực nào đã gửi mà đang thụ lý.

– Mã số hành nghề phải tồn tại mà đúng CMND của công dân hiện tại, và có chứng chỉ đang lưu hành.

– Nộp đơn cấp lại tại địa phương mà chứng chỉ cũ đã được cấp.

 

Điền thông tin
Quá trình thao tác cũng giống như trên ở các bước điền thông tin.

 

Nhập hồ sơ chuyển đổi chứng chỉ.

Thỏa mãn các điều kiện sau.

 Không có lĩnh vực nào đã gửi mà đang thụ lý.

 Các Lĩnh vực hành nghề cùng hạng chỉ được nhập một lần (chưa được cấp hoặc đang được thụ lý hay đã nhập).

 

Các điều kiện khác:

– Đơn xin chuyển đổi từ nước ngoài phải nộp ở Bộ Xây dựng.

 

Ghi chú : Đơn xin chuyển đổi trong nước.

– Bộ Xây dựng cấp chứng chỉ đối với hồ sơ phải có lĩnh vực hạng 1.
– Sở Xây dựng không cấp chứng chỉ với hồ sơ có lĩnh vực hạng 1.

 

Quá trình thao tác cũng giống như trên ở các bước điền thông tin, thêm lĩnh vực hành nghề, đính kèm tệp hồ sơ.

Thành phần hồ sơ đính kèm gửi chuyển đổi khác với các hình thức khác. Khi đính kèm hồ sơ, cần lưu ý định dạng tệp gửi đi và dung lượng tối đa là 1Mb, nếu có nhiều tài liệu thì nên nén chung thành một tệp (đuôi zip hoặc rar) để gửi