Hướng dẫn lập gói thầu công tác khảo sát, lập dự án và khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình

(Xây dựng) – Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Kiên Giang hướng dẫn việc lập gói thầu công tác khảo sát, lập dự án và khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình.

195407baoxaydung_image001
Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Căn cứ quy định tại Khoản 3, Điều 33, Luật Đấu thầu 2013, việc phân chia dự án, dự toán mua sắm thành các gói thầu phải căn cứ theo tính chất kỹ thuật, trình tự thực hiện; đảm bảo tính đồng bộ của dự án, dự toán mua sắm và quy mô gói thầu hợp lý.

Đối với các dự án thực hiện theo trình tự thông thường (không áp dụng gói thầu chìa khóa trao tay), việc lập nhiệm vụ, xác định chi phí cho công tác khảo sát xây dựng phục vụ lập thiết kế bản vẽ thi công, lập thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình được xác định và thực hiện sau khi có dự án đầu tư được duyệt.

Xem thêm:  Hỏi: Thiết kế mạng thông tin liên lạc trong công trình xây dựng có cần chứng chỉ hành nghề?

Do đó, trước khi dự án được phê duyệt, việc gộp các công việc khảo sát xây dựng, lập dự án đầu tư (công việc thuộc giai đoạn chuẩn bị đầu tư) và khảo sát phục vụ lập thiết kế bản vẽ thi công, lập thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình (công việc thuộc giai đoạn đầu tư) trong một gói thầu là chưa đủ cơ sở và chưa phù hợp với trình tự thực hiện dự án.

Ánh Dương

 

Nguồn: Báo Xây Dựng