Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động cho các tổ chức gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động cho các tổ chức thực hiện kiểm định đối với các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động sử dụng trong thi công xây dựng

Cơ quan Công bố/Công khai Bộ Xây dựng
Mã thủ tục B-BXD-263357-TT
Cấp thực hiện Cấp Bộ
Loại TTHC

TTHC được luật giao quy định chi tiết

Lĩnh vực Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng
Trình tự thực hiện

– Ít nhất 30 ngày trước khi hết thời hạn trong Giấy chứng nhận, tổ chức có nhu cầu gia hạn gửi Bộ Xây dựng 01 bộ hồ sơ đăng ký gia hạn Giấy chứng nhận;

– Nộp phí thẩm định theo quy định của Bộ Tài chính;

– Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Bộ Xây dựng có trách nhiệm thẩm định và gia hạn Giấy chứng nhận. Trường hợp không gia hạn Giấy chứng nhận thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Cách thức thực hiện

Gửi hồ sơ về trụ sở Bộ Xây dựng.

Thành phần hồ sơ

– Đơn đề nghị gia hạn Giấy chứng nhận;

– Giấy chứng nhận đã được cấp;

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp hoặc quyết định thành lập đối với đơn vị sự nghiệp (nếu có sự thay đổi);

– Danh mục thiết bị, dụng cụ phục vụ kiểm định (nếu có sự thay đổi);

– Danh mục tài liệu kỹ thuật (nếu có sự thay đổi);

– Tài liệu về kiểm định viên (nếu có sự thay đổi);

– Tài liệu về người phụ trách kỹ thuật hoạt động kiểm định (nếu có sự thay đổi).

Số bộ hồ sơ 01 bộ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Phí

Không có thông tin

Lệ phí

$(document).ready(function () {
loadAjax(“/TTHC_UserControls/thutuc/BienTap/LePhi/viewlephi.aspx?ltsLP=22870”, “#contain_LePhi”);
});

Mức giá

Không có thông tin

Thời hạn giải quyết

30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Đối tượng thực hiện Tổ chức có nhu cầu gia hạn Giấy chứng nhận
Cơ quan thực hiện Bộ Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Không có thông tin

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Bộ Xây dựng – 37 Lê Đại Hành – Quận Hai Bà Trưng – Hà Nội
Cơ quan được ủy quyền

Không có thông tin

Cơ quan phối hợp

Không có thông tin

Kết quả thực hiện Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đã được gia hạn.
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC
Tổ chức đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động có nhu cầu gia hạn
Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin
Xem thêm:  Thẩm định giá bán, thuê mua, thuê nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng theo dự án bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên phạm vi địa bàn tỉnh