Viện Đào Tạo Bồi Dưỡng Cán Bộ Xây Dựng hoạt động về lĩnh vực Đào Tạo & Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Xây Dựng - Quản Lý.
VienXayDung.Edu.Vn được thành lập dựa trên kinh nghiệm tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng thành công cho các cá nhân, tổ chức, đơn vị doanh nghiệp từ mới thành lập đến các doanh nghiệp đang phát triển.

Tài Liệu Đào Tạo

Văn Bản Pháp Luật

Luật Xây Dựng

Luật Xây Dựng Sửa Đổi 2014

Nghị Định 59/2015/NĐ-CP

Thông Tư 17/2016/BXD

Thống Kê Truy Cập

Chuyên mục: Đào Tạo Kế Toán Trưởng

HỌC KẾ TOÁN TRƯỞNG, CẤP CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN TRƯỞNG TRÊN TOÀN QUỐC

HỌC KẾ TOÁN TRƯỞNG, CẤP CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN TRƯỞNG TRÊN TOÀN QUỐC

THÔNG BÁO V/v Khai giảng lớp Kế toán trưởng đơn vị Hành chính sự nghiệp, Doanh Nghiệp và Cấp chứng chỉ kế toán trưởng trên toàn quốc Nhằm giúp các cán bộ đang làm công tác tài chính kế toán trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự...

Đọc tiếp

Học Chứng Chỉ Kế Toán Trưởng Tốt Nhất Tại Hà Nội và TPHCM

Học Chứng Chỉ Kế Toán Trưởng Tốt Nhất Tại Hà Nội và TPHCM

Học kế toán trưởng tốt nhất tại HN&TP.HCM Theo TT số 199/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 của Bộ tài chính về việc Hướng dẫn thực hiện việc tổ chức bồi dưỡng và cấp Chứng chỉ bồi dưỡng Kế toán trưởng, và để nâng cao năng lực kế toán trưởng cho các cán...

Đọc tiếp
Hotline: 0904.889.859