Công nhận cơ sở đào tạo đủ điều kiện đào tạo kiến thức chuyên môn nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư

Cơ quan Công bố/Công khaiBộ Xây dựng
Mã thủ tụcB-BXD-263373-TT
Cấp thực hiệnCấp Bộ
Loại TTHCTTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vựcNhà ở và công sở
Trình tự thực hiện

– Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đào tạo gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp 01 bộ hồ sơ theo quy định đến Bộ Xây dựng;

– Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Xây dựng xem xét và ban hành Quyết định công nhận cơ sở đào tạo đủ kiều kiện đào tạo kiến thức chuyên môn nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư. Quyết định công nhận được gửi cho cơ sở đào tạo và đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày ban hành Quyết định.

Cách thức thực hiện

Gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Bộ Xây dựng.

 

Thành phần hồ sơ
STTLoại giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
1Đơn đề nghị công nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư theo mẫu quy định tại phụ lục X ban hành kèm theo Nghị định số 100/2018/NĐ-CP;
  • Doncong nhancosodt.docx
01
2Bộ giáo trình hoặc tài liệu giảng dạy phù hợp với chương trình khung đào tạo bồi dưỡng do Bộ Xây dựng ban hành kèm theo tối thiểu 03 bộ đề kiểm tra.01
Số bộ hồ sơ01 bộ
PhíKhông có thông tin
Lệ phíKhông có thông tin
Mức giáKhông có thông tin
Thời hạn giải quyết15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiệnCơ sở có nhu cầu tổ chức đào tạo
Cơ quan thực hiệnCục Quản lý nhà và thị trường bất động sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết địnhBộ Xây dựng
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơBộ Xây dựng
Cơ quan được ủy quyềnKhông có thông tin
Cơ quan phối hợpKhông có thông tin
Kết quả thực hiệnQuyết định công nhận cơ sở đào tạo đủ điều kiện đào tạo kiến thức chuyên môn nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư.
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

Có giáo trình hoặc tài liệu giảng dạy phù hợp với chương trình khung đào tạo bồi dưỡng do Bộ Xây dựng ban hành kèm theo tối thiểu 03 bộ đề kiểm tra.

Đánh giá tác động TTHCKhông có thông tin
Xem thêm:  Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước) (cấp Bộ)