Tư Vấn Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề Kiến Trúc Sư Hạng 1,2,3

Thi sát hạch chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư là điều kiện bắt buộc để được cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư. Hãy cùng Viện Đào Tạo & Bồi Dưỡng Cán Bộ Xây Dựng chúng tôi tìm hiểu về vấn đề này:

 

♦ Điều Kiện Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề Kỹ Sư Định Giá Hạng 1,2,3

Dịch Vụ Làm Chứng Chỉ Hành Nghề Hoạt Động Xây Dựng 

Tư Vấn Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề Quản Lý Dự Án

 

Thi sát hạch chứng chỉ hành nghề
Thi sát hạch chứng chỉ hành nghề. (Ảnh minh họa)

 

Đối tượng được cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư

Những đối tượng được cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư bao gồm:

  1. Cá nhân là công dân Việt Nam, người nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực xây dựng hợp pháp tại Việt Nam và người Việt Nam định cư ở nước ngoài có nhu cầu được cấp chứng chỉ kiến trúc sư, có đầy đủ điều kiện về năng lực tương ứng với lĩnh vực xin đăng ký hành nghề.
  2. Cá nhân là người nước ngoài hay người Việt Nam đang định cư ở nước ngoài đã có chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư do các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nước ngoài cấp nếu như vẫn còn giá trị sử dụng thì sẽ được công nhận để hành nghề. Khi thực hiện hành nghề kiến trúc sư tại Việt Nam, những cá nhân này sẽ phải gửi bản dịch chứng chỉ hành nghề của mình sang tiếng Việt có chứng thực hợp pháp gửi cho Sở Xây dựng tỉnh/thành phố nơi cá nhân đó hành nghề biết để quản lý.
  3. Cá nhân là cán bộ công chức đang thực hiện các công việc quản lý hành chính Nhà nước thì sẽ không được cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư.

 

Phạm vi hoạt động chứng chỉ hành nghề Kiến trúc sư

Phạm vi hoạt động của các hạng chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư như sau:

  1. Hạng I: Cá nhân được làm chủ nhiệm, chủ trì thiết kế và chủ trì thẩm tra thiết kế của tất cả các cấp công trình cùng loại được ghi trong chứng chỉ hành nghề. Đồng thời được làm chủ nhiệm lập tất cả những nhóm dự án xây dựng cùng loại dự án xây dựng được ghi trong chứng chỉ hành nghề;
  2. Hạng II: Cá nhân được làm chủ nhiệm, chủ trì thiết kế và chủ trì thẩm tra thiết kế của các cấp công trình từ cấp II trở xuống cùng loại được ghi trong chứng chỉ hành nghề. Đồng thời được làm chủ nhiệm lập nhóm B, C của dự án xây dựng cùng loại dự án xây dựng được ghi trong chứng chỉ hành nghề;
  3. Hạng III: Cá nhân được làm chủ nhiệm, chủ trì thiết kế và chủ trì thẩm tra thiết kế của các cấp công trình cấp III, cấp IV cùng loại được ghi trong chứng chỉ hành nghề. Đồng thời được làm chủ nhiệm lập nhóm C của dự án xây dựng cùng loại dự án được ghi trong chứng chỉ hành nghề.
Xem thêm:  Dịch Vụ Tư Vấn Hồ Sơ Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề Xây Dựng Trọn Gói 100%

 

Điều kiện chung cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư

Cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư nếu như đáp ứng được những điều kiện sau đây:

– Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định hiện hành của pháp luật; đối với người nước ngoài cũng như người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì phải có giấy phép cư trú hợp pháp tại Việt Nam.

– Có trình độ chuyên môn phù hợp được đào tạo, có thời gian và kinh nghiệm tham gia những công việc phù hợp với nội dung đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư như sau:

 

Hạng I:

– Cá nhân có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có tối thiểu 7 năm thời gian kinh nghiệm tham gia những công việc phù hợp với nội dung đăng ký cấp chứng chỉ;

– Đã làm chủ nhiệm hoặc chủ trì thiết kế, thẩm tra, thẩm định thiết kế phần việc có liên quan đến nội dung đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư của tối thiểu 02 công trình cấp II và đã tham gia thiết kế, thẩm tra, thẩm định thiết kế tối thiểu 01 công trình cấp I trở lên cùng loại;

 

Hạng II:

– Cá nhân có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có tối thiểu 5 năm thời gian kinh nghiệm tham gia những công việc phù hợp với nội dung đăng ký cấp chứng chỉ;

– Đã làm chủ nhiệm hoặc chủ trì thiết kế, thẩm tra, thẩm định thiết kế phần việc có liên quan đến nội dung đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư của tối thiểu 05 công trình cấp III và đã tham gia thiết kế, thẩm tra, thẩm định thiết kế tối thiểu 01 công trình cấp II trở lên cùng loại;

 

Hạng III:

– Cá nhân có trình độ chuyên môn phù hợp, có tối thiểu 3 năm thời gian kinh nghiệm đối với trình độ đại học hoặc 5 năm thời gian kinh nghiệm đối với trình độ cao đẳng/trung cấp tham gia các công việc phù hợp với nội dung đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề.

– Đã làm chủ nhiệm hoặc chủ trì thiết kế, thẩm tra, thẩm định thiết kế phần việc có liên quan đến nội dung đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư của tối thiểu 03 công trình cấp III hoặc 05 công trình cập IV cùng loại.

 

Trình tự xin cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư

 

Trình tự thi sát hạch chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư đó là:

– Đến Sở Xây dựng để nộp hồ sơ và lệ phí đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư.

– Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề, Sở Xây dựng sẽ có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ và nếu hồ sơ thiếu hay không hợp lệ thì sẽ gửi văn bản yêu cầu bổ sung; sau đó giao Hội đồng tư vấn để nghiên cứu và xem xét hồ sơ.

Xem thêm:  Đăng ký thi sát hạch chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng 1

– Trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Xây dựng sẽ tiến hành tổ chức xét cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư theo đúng quy định.

– Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh/thành phố sẽ quyết định cấp chứng chỉ hành nghề cho những cá nhân đạt đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

– Việc thu lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề và sử dụng lệ phí đó sẽ được thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính.

 

Cơ quan được quyền cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư bao gồm:

  1. Hạng I: Cục Quản lý hoạt động xây dựng – Bộ Xây.
  2. Hạng II, hạng III: Sở Xây dựng tỉnh/thành phố

 

Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng
Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

 

Hồ sơ đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư

Hồ sơ đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư bao gồm những tài liệu sau đây:

1. Đơn đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư theo mẫu kèm theo đó là 02 ảnh màu nền trắng cỡ 4x6cm.

2. Tệp tin có chứa ảnh màu chụp từ bản gốc của tất cả những văn bằng, những chứng chỉ chuyên môn được cơ sở đào tạo hợp pháp cấp.

3. Tệp tin có chứa ảnh màu chụp từ bản gốc của Bản khai kinh nghiệm cá nhân được nơi làm việc, cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp xác nhận.

4. Tệp tin có chứa ảnh màu chụp từ bản gốc của những hợp đồng hoạt động trong lĩnh vực kiến trúc sư mà cá nhân đã tham gia thực hiện hoặc văn bản phân công công việc của những cơ quan tổ chức cho cá nhân thực hiện.

5. Tệp tin có chứa ảnh màu chụp từ bản gốc của những chứng chỉ hành nghề xây dựng phù hợp được các cơ quan có thẩm quyền cấp.

 

Viện Đào Tạo & Bồi Dưỡng Cán Bộ Xây Dựng là đơn vị nhận kê khai hồ sơ, tổ chức thi sát hạch chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư trên toàn Quốc với tất cả các hạng như hạng I, hạng II, hạng III. Ngoài ra cũng tôi cũng cung cấp dịch vụ thi sát hạch, xin cấp chứng chỉ hành nghề trong những lĩnh vực khác của ngành xây dựng như chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng, Chứng chỉ hành nghề thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng, chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng, Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng, Chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng, Chứng chỉ hành nghề kiểm định xây dựng, chứng chỉ hành nghề quản lý dựa án… của tất cả các sở xây dựng trên toàn Quốc.

 

Quý khách nếu như có nhu cầu thi sát hạch chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư hoặc cần được tư vấn, hỗ trợ pháp luật thì có thể liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

 

♦ Viện Đào Tạo & Bồi Dưỡng Cán Bộ Xây Dựng.

♦ VPGD: TM27A, Tầng 3 – Tòa A1 Phương Đông GreenPark – Số 1 Trần Thủ Độ, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, TP.Hà Nội.

♦ Website: https://vienxaydung.edu.vn/

♦ Hotline: 0904.889.859 (Ms.Hoa) –

♦ Email: vienxaydung.edu.vn@gmail.com