Tag: đào tạo nghiệp vụ bảo vệ

ĐÀO TẠO CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ BẢO VỆ

Dao tao bao ve - ĐÀO TẠO CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ BẢO VỆ

Đào tạo nghiệp vụ bảo vệ Hiện nay, trên cả nước có khoảng hơn 1200 doanh nghiệp tổ chức đang kinh doanh về dịch vụ bảo vệ, với số lượng cung ứng hơn 100.000 người lao động. Những doanh nghiệp kinh doanh về lĩnh vực bảo vệ cần chấp hành quy định của pháp luật, đào tạo về nghiệp vụ…