Tag: chứng chỉ hành nghề trùng tu di tích

DV Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề Tu Bổ Trùng Tu Di Tích

Chứng chỉ hành nghề tu bổ bảo quản di tích

Chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích   Viện Đào Tạo Và Bồi Dưỡng Cán Bộ Xây Dựng nhận dịch vụ tư vấn & tiếp nhận hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích bao gồm các lĩnh vực khác nhau như: Lập dự án tu bổ di tích, báo cáo…