Viện Đào Tạo Bồi Dưỡng Cán Bộ Xây Dựng hoạt động về lĩnh vực Đào Tạo & Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Xây Dựng - Quản Lý.
VienXayDung.Edu.Vn được thành lập dựa trên kinh nghiệm tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng thành công cho các cá nhân, tổ chức, đơn vị doanh nghiệp từ mới thành lập đến các doanh nghiệp đang phát triển.

Tài Liệu Đào Tạo

TƯ VẤN ISO 9001:2015

Đăng Tải Thông Tin Doanh Nghiệp

Đăng Tải Thông Tin

Đăng Ký Thông Tin Đấu Thầu Quốc Gia

Văn Bản Pháp Luật

Luật Xây Dựng

Luật Xây Dựng Sửa Đổi 2014

Thống Kê Truy Cập

Thẻ: quản lý dự án

Tư Vấn Quản Lý Dự Án Và Giám Sát Thi Công Xây Dựng Là Gì?

Tư Vấn Quản Lý Dự Án Và Giám Sát Thi Công Xây Dựng Là Gì?

Quản Lý Dự Án   a. Quản lý tiến độ, quản lý chất lượng; b. Quản lý chi phí; c. Quản lý an toàn lao động và môi trường xây dựng; d. Quản lý rủi ro; e. Các nội dung quản lý khác. Chi tiết như sau: Đánh giá...

Đọc tiếp

Kiến thức và kinh nghiệm để trở thành người quản dự án giỏi

Kiến thức và kinh nghiệm để trở thành người quản dự án giỏi

Dự án thất bại, lỗi do đâu? Những lỗi chúng ta thường gặp phải trong quá trình thực hiện đự án đó là trễ tiến độ, thất thoát trong thi công, chất lượng dự án không được đảm bảo, kinh phí tăng vọt so với dự toán ban đầu....

Đọc tiếp

Quản lý dự án xây dựng

Quản lý dự án xây dựng

Ban quản lý dự án xây dựng Ban quản lý dự án là 1 trong những bộ phận quan trọng có nhiệm vụ được đại diện chủ đầu tư để tổ chức thực hiện toàn bộ dự án xây dự từ khi công trình bắt đầu và các khâu...

Đọc tiếp