Viện Đào Tạo Bồi Dưỡng Cán Bộ Xây Dựng hoạt động về lĩnh vực Đào Tạo & Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Xây Dựng - Quản Lý.
VienXayDung.Edu.Vn được thành lập dựa trên kinh nghiệm tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng thành công cho các cá nhân, tổ chức, đơn vị doanh nghiệp từ mới thành lập đến các doanh nghiệp đang phát triển.

Thẻ: Học Chỉ Huy Trưởng Tại Hà Nội

Khóa Học Chỉ Huy Trưởng Công Trình Uy Tín Nhất Tại Hà Nội

Khóa Học Chỉ Huy Trưởng Công Trình Uy Tín Nhất Tại Hà Nội

 Khóa Học Cấp Chứng Chỉ Chỉ Huy Trưởng Công Trình Uy Tín Nhất Tại Hà Nội và Tp HCM. 1. Thời Gian Khai Giảng Khóa Học Chỉ Huy Trưởng : Liên Tục Khai Giảng Hàng Tháng với số lượng: 2 Khóa / 1 Tháng 2. Địa Điểm Tổ Chức Khóa...

Đọc tiếp