Viện Đào Tạo Bồi Dưỡng Cán Bộ Xây Dựng hoạt động về lĩnh vực Đào Tạo & Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Xây Dựng - Quản Lý.
VienXayDung.Edu.Vn được thành lập dựa trên kinh nghiệm tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng thành công cho các cá nhân, tổ chức, đơn vị doanh nghiệp từ mới thành lập đến các doanh nghiệp đang phát triển.

Thẻ: đăng ký thông tin đấu thầu qua mạng

DV Đăng Ký Thông Tin Đấu Thầu Qua Mạng Đấu Thầu Quốc Gia

DV Đăng Ký Thông Tin Đấu Thầu Qua Mạng Đấu Thầu Quốc Gia

Dịch vụ đăng ký thông tin nhà thầu đấu thầu qua mạng   Viện Đào Tạo Bồi Dưỡng Cán Bộ Xây Dựng nhận dịch vụ đăng ký thông tin đấu thầu qua mạng trên hệ thống đấu thầu quốc gia Muasamcong.mpi.gov.vn cho các đơn vị, doanh nghiệp trên toàn...

Đọc tiếp