Viện Đào Tạo Bồi Dưỡng Cán Bộ Xây Dựng hoạt động về lĩnh vực Đào Tạo & Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Xây Dựng - Quản Lý.
VienXayDung.Edu.Vn được thành lập dựa trên kinh nghiệm tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng thành công cho các cá nhân, tổ chức, đơn vị doanh nghiệp từ mới thành lập đến các doanh nghiệp đang phát triển.

Thẻ: chứng nhận iso 9001

Chứng Nhận ISO 9001 Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng

Chứng Nhận ISO 9001 Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng

TƯ VẤN CẤP CHỨNG NHẬn ISO 9001 HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TRÊN TOÀN QUỐC    TIÊU CHUẨN ISO LÀ GÌ? NHIỆM VỤ CỦA ISO ISO (International Organization for Standardization) là Tổ chức tiêu chuẩn hoá quốc tế. – ISO được thành lập năm 1947 – Trụ sở tại...

Đọc tiếp