Viện Đào Tạo Bồi Dưỡng Cán Bộ Xây Dựng hoạt động về lĩnh vực Đào Tạo & Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Xây Dựng - Quản Lý.
VienXayDung.Edu.Vn được thành lập dựa trên kinh nghiệm tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng thành công cho các cá nhân, tổ chức, đơn vị doanh nghiệp từ mới thành lập đến các doanh nghiệp đang phát triển.

TƯ VẤN ISO 9001:2015

Đăng Tải Thông Tin Doanh Nghiệp

Đăng Tải Thông Tin

Đăng Ký Thông Tin Đấu Thầu Quốc Gia

Văn Bản Pháp Luật

Luật Xây Dựng

Luật Xây Dựng Sửa Đổi 2014

Facebook

Thống Kê Truy Cập


Quảng Cáo

Thẻ: chứng chỉ nghề vận hành vận thăng

Chứng Chỉ Vận Hành Vận Thăng

Chứng Chỉ Vận Hành Vận Thăng

Tuyển sinh đào tạo, hỗ trợ cấp nhanh chứng chỉ vận hành vận thăng trên toàn quốc. Viện Đào Tạo Bồi Dưỡng Cán Bộ Xây Dựng liên tục tổ chức đào tạo các lớp nghề vận hành vận thăng tại đơn vị, nếu các đơn vị, cá nhân nào...

Đọc tiếp

Cấp Chứng Chỉ Nghề Vận Hành Vận Thăng Lồng

Cấp Chứng Chỉ Nghề Vận Hành Vận Thăng Lồng

Viện Đào Tạo Bồi Dưỡng Cán Bộ Xây Dựng ( vienxaydung.edu.vn) Liên tục tổ chức đào tạo liên kết các lớp sơ cấp nghề cấp chứng chỉ vận hành vận thăng lồng trên toàn quốc. Ngoài ra, còn có các lớp nghề như vận hành thiết bị áp lực,...

Đọc tiếp