Viện Đào Tạo Bồi Dưỡng Cán Bộ Xây Dựng hoạt động về lĩnh vực Đào Tạo & Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Xây Dựng - Quản Lý.
VienXayDung.Edu.Vn được thành lập dựa trên kinh nghiệm tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng thành công cho các cá nhân, tổ chức, đơn vị doanh nghiệp từ mới thành lập đến các doanh nghiệp đang phát triển.

Thẻ: chứng chỉ năng lực khảo sát xây dựng

Chứng Chỉ Năng Lực Tổ Chức Khảo Sát Xây Dựng

Chứng Chỉ Năng Lực Tổ Chức Khảo Sát Xây Dựng

TƯ VẤN CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC TỔ CHỨC KHẢO SÁT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH   – Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng – Căn cứ thông tư số 17/2016/TT-BXD của Bộ Xây Dựng hướng...

Đọc tiếp