Viện Đào Tạo Bồi Dưỡng Cán Bộ Xây Dựng hoạt động về lĩnh vực Đào Tạo & Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Xây Dựng - Quản Lý.
VienXayDung.Edu.Vn được thành lập dựa trên kinh nghiệm tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng thành công cho các cá nhân, tổ chức, đơn vị doanh nghiệp từ mới thành lập đến các doanh nghiệp đang phát triển.

Thẻ: Chứng chỉ hành nghề

THỦ TỤC XIN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THI CÔNG GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH

THỦ TỤC XIN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THI CÔNG GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH

Muốn xin chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng cần những điều kiện, thủ tục gì?   Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Căn cứ Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày...

Đọc tiếp