Viện Đào Tạo Bồi Dưỡng Cán Bộ Xây Dựng hoạt động về lĩnh vực Đào Tạo & Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Xây Dựng - Quản Lý.
VienXayDung.Edu.Vn được thành lập dựa trên kinh nghiệm tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng thành công cho các cá nhân, tổ chức, đơn vị doanh nghiệp từ mới thành lập đến các doanh nghiệp đang phát triển.

Thẻ: chứng chỉ hành nghề thiết kế

Tư Vấn Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề Thiết Kế Kết Cấu Công Trình

Tư Vấn Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề Thiết Kế Kết Cấu Công Trình

Dịch Vụ Thi Sát Hạch Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề Thiết Kế Xây Dựng (THEO THÔNG TƯ 17/BXD từ ngày 01/09/2016) Viện Đào Tạo Bồi Dưỡng Cán Bộ Xây Dựng liên kết với các sở xây dựng trên cả nước nhận làm dịch vụ xin cấp nhanh chứng chỉ hành...

Đọc tiếp