Viện Đào Tạo Bồi Dưỡng Cán Bộ Xây Dựng hoạt động về lĩnh vực Đào Tạo & Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Xây Dựng - Quản Lý.
VienXayDung.Edu.Vn được thành lập dựa trên kinh nghiệm tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng thành công cho các cá nhân, tổ chức, đơn vị doanh nghiệp từ mới thành lập đến các doanh nghiệp đang phát triển.

Thẻ: chứng chỉ hành nghề kỹ sư định giá xây dựng

Thủ Tục Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề Kỹ Sư Định Giá Xây Dựng

Thủ Tục Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề Kỹ Sư Định Giá Xây Dựng

VIỆN ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ XÂY DỰNG Thông Báo:  V/v: Thủ Tục Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng Mã số : T-HNO-073519-TT a. Trình tự thực hiện: – Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết...

Đọc tiếp