Viện Đào Tạo Bồi Dưỡng Cán Bộ Xây Dựng hoạt động về lĩnh vực Đào Tạo & Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Xây Dựng - Quản Lý.
VienXayDung.Edu.Vn được thành lập dựa trên kinh nghiệm tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng thành công cho các cá nhân, tổ chức, đơn vị doanh nghiệp từ mới thành lập đến các doanh nghiệp đang phát triển.

Tài Liệu Đào Tạo

TƯ VẤN ISO 9001:2015

Đăng Tải Thông Tin Doanh Nghiệp

Đăng Tải Thông Tin

Đăng Ký Thông Tin Đấu Thầu Quốc Gia

Văn Bản Pháp Luật

Luật Xây Dựng

Luật Xây Dựng Sửa Đổi 2014

Thống Kê Truy Cập

Thẻ: chứng chỉ hành nghề kỹ sư định giá xây dựng

Thủ Tục Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề Kỹ Sư Định Giá Xây Dựng

Thủ Tục Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề Kỹ Sư Định Giá Xây Dựng

VIỆN ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ XÂY DỰNG Thông Báo:  V/v: Thủ Tục Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng Mã số : T-HNO-073519-TT a. Trình tự thực hiện: – Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết...

Đọc tiếp

Hotline: 0904.889.859
Chat Facebook
Gọi điện ngay