Viện Đào Tạo Bồi Dưỡng Cán Bộ Xây Dựng hoạt động về lĩnh vực Đào Tạo & Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Xây Dựng - Quản Lý.
VienXayDung.Edu.Vn được thành lập dựa trên kinh nghiệm tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng thành công cho các cá nhân, tổ chức, đơn vị doanh nghiệp từ mới thành lập đến các doanh nghiệp đang phát triển.

Thẻ: chứng chỉ hành nghề giám sát xây dựng

TƯ VẤN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ GIÁM SÁT XÂY DỰNG UY TÍN

TƯ VẤN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ GIÁM SÁT XÂY DỰNG UY TÍN

Hồ sơ, Thủ tục xin cấp Chứng Chỉ Hành Nghề Giám Sát Thi Công Xây dựng Uy Tín trên Toàn Quốc   * Cơ sở pháp lý: – Căn cứ THÔNG TƯ 17/BXD từ ngày 01/09/2016. * Điều kiện xin chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng:...

Đọc tiếp