Viện Đào Tạo Bồi Dưỡng Cán Bộ Xây Dựng hoạt động về lĩnh vực Đào Tạo & Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Xây Dựng - Quản Lý.
VienXayDung.Edu.Vn được thành lập dựa trên kinh nghiệm tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng thành công cho các cá nhân, tổ chức, đơn vị doanh nghiệp từ mới thành lập đến các doanh nghiệp đang phát triển.

Thẻ: chứng chỉ an toàn lao động trên cao

Chứng Chỉ An Toàn Leo Cao, Làm Việc Trên Cao Trong Xây Dựng

Chứng Chỉ An Toàn Leo Cao, Làm Việc Trên Cao Trong Xây Dựng

TỔ CHỨC ĐÀO TẠO CÁC LỚP HỌC CẤP CHỨNG CHỈ AN TOÀN LEO CAO – LÀM VIỆC TRÊN CAO THEO ĐÚNG THÔNG TƯ 27/2013/BLĐ CỦA BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI   1. Đối tượng cần tham gia: Các đơn vị, cá nhân đang làm việc trong lĩnh...

Đọc tiếp